2015-11-10

Pressmeddelanden

Mer förnybar el kommer att kunna strömma mellan Sverige och Tyskland

Svenska Kraftnät och stamnätsoperatören 50 Hertz skrev i fredags under ett samarbetsavtal om Hansa PowerBridge. Kapaciteten i förbindelsen blir enligt samarbetsavtalet 700 megawatt (MW) och väntas tas i drift 2025.

– Det är mycket glädjande att Svenska Kraftnät och 50 Hertz nu går vidare med Hansa PowerBridge. Det är ett viktigt steg som möjliggör bättre exportmöjligheter av koldioxidsnål elproduktion, samtidigt som det ökar försörjningstryggheten i Sverige, säger Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi.

Med mer vind- och solkraft är det viktigt att koppla samman elnäten. El kan då skickas från områden med starka vindar eller mycket sol till områden som för tillfället har mindre. Detta hjälper till att balansera elnätet.  Elen kan på detta sätt utnyttjas effektivt och kundernas kostnader hållas nere.

– Det är viktigt att tidigt överväga om inte kapaciteten bör utökas till 1 400 MW, för att få starkare sammankoppling av elmarknaden i Sverige och Tyskland. Därmed möjliggörs en utökad handel av el mellan Sverige och Tyskland, vilket bidrar till utvecklingen med en större andel förnybar elproduktion och en mer effektiv resursanvändning i Europa, säger Mattias Wondollek, ansvarig elnät och marknad, Svensk Vindenergi.

För mer information:
Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi, tel 070-190 86 53
Mattias Wondollek, elnät och marknad, Svensk Vindenergi, tel 070-164 44 51
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 070-397 28 99