2008-11-14

Pressmeddelanden

Möjlighet till lokalt ägarskap av elnäten underlättar vindkraftsutbyggnad

Dagens regeringsbeslut innebär att elnätsföretagens monopol på elnät inom vindkraftsparker slopas. Därmed får ägarna till vindkraftsparker också bygga och äga själva nätet. I praktiken betyder det att utbyggnad kan ske genom upphandling i konkurrens, snarare än endast genom elnätsföretagen. Det innebär också att de interna näten kan anpassas tekniskt efter vindkraftsparkens förutsättningar, vilket leder till ökad effektivitet och lägre kostnader.

¾    De nya reglerna innebär mindre krångel och lägre kostnader för etablering av nya vindkraftsparker. Vi ser därför fram mot att utbyggnaden av vindkraft kan snabbas upp i hela landet.

Så kommenterar Matthias Rapp, VD för Svensk Vindenergi, regeringens beslut om förenklingar för vindkraftsparkers interna nät.

¾    Regeringens beslut är välkommet och tyder på en ambitionshöjning för vindkraften. Jag ser fram mot att denna vilja också kommer att manifesteras i den kommande klimat- och energipropositionen. Särskilt prioriterat just nu är ett förlängt och förstärkt elcertifikatsystem samt en förenklad tillståndsprocess, säger Matthias Rapp.