2019-11-26

Pressmeddelande

Möjligt att nå EU:s ambitioner för utvecklingen av havsbaserad vindkraft

EU-kommissionen har högt uppsatta ambitioner för utvecklingen av havsbaserad vindkraft. Uppemot 450 GW beräknas behöva installeras för att nå målet om klimatneutralitet år 2050. Genom investeringar i elnät och en havsplanering med klimatnytta som ledstjärna är scenariot nåbart, menar WindEurope i en ny rapport som lanserades under konferensen Offshore 2019 i Köpenhamn.

För att EU ska nå klimatneutralitet senast år 2050 beräknar EU-kommissionen i ett scenario att den havsbaserade vindkraften behöver öka till 450 GW. En sådan utbyggnad kräver att 20 GW ny vindkraft tas i drift per år i Europa mellan 2030 och 2050, att jämföra med dagens 3 GW.

– Vindkraftbranschen står redo att höja takten, men det krävs att EU:s medlemsstater tillgodoser långsiktiga politiska spelregler som skapar trygghet för de investeringar som måste göras, säger Giles Dickson, vd på WindEurope.

Sammantaget, menar rapporten som tagits fram åt energiministrarna i länderna kring Nordsjön, är det rimligt att planera för 380 GW havsbaserad vindkraft i den norra delen av Europa. Men flera länder, däribland Sverige, har mycket kvar att göra.

– Energiöverenskommelsen från 2016 har givit investerare långsiktiga politiska spelregler som bidragit till att 80 miljarder har investerats i landbaserad vindkraft. Nu väntar marknaden på tydliga villkor även för den havsbaserade vindkraften i Sverige och att nätanslutningskostnaderna skyndsamt tas bort, säger Charlotte Unger Larson, vd på Svensk Vindenergi.

Idag är uppemot 60 % av haven inom EU omöjliga att nyttja för elproduktion på grund av andra intressen så som försvar, sjöfart och fiske. För att kunna bygga så mycket vindkraft som behövs enligt kommissionens scenario, krävs en utökad maritim planering som tar sin utgångspunkt i klimatnytta.

– Samexistens mellan intressen är en förutsättning för att samhället ska klara klimatomställningen. Vi ser exempel i Sverige där försvarsmakten nyligen sagt stopp till ett projekt som planerats i över tio år. Det är dags att vi kommer framåt och drar nytta av teknikutvecklingen, säger Charlotte Unger Larson.

I rapporten fastställs även att det krävs att EU:s medlemsländer i sin planering av investeringar i elnät bättre beaktar och tar höjd för energiproduktion till havs. EU bör tillhandahålla ett regelverk för havsbaserade vindkraftsparker som har nätanslutningar till fler än ett land.

– Ett modernt elnät, anpassat till en större andel el från förnybara källor, är helt avgörande. Förstärkningar inom Sverige och förbättrad överföring mellan grannländer måste prioriteras av politiken så att fossila kraftslag snabbt kan fasas ut. Om vi slutar att betrakta varje enskilt land som en isolerad ö blir det dessutom möjligt att sänka kostnaderna för elproduktionen, säger Charlotte Unger Larson.

Läs rapporten från WindEurope här.

 

________________________________

För mer information:

Beatrice Teurneau, ansvarig offshore och EU, Svensk Vindenergi
Tel: 070-397 28 99
E-post: beatrice.teurneau@svenskvindenergi.org

Hanna Magnusson, ansvarig press och kommunikation, Svensk Vindenergi
Tel: 073-025 78 46
E-post: hanna.magusson@svenskvindenergi.org

________________________________