2008-10-08

Pressmeddelanden

Mycket kraftig utbyggnad av vindkraft i Sverige

Utbyggnaden av vindkraft i Sverige visar rekordsiffror. Sammanlagt finns drygt 17 TWh vindkraft under slutlig miljöprövning, tillståndsgivna projekt eller under byggnad, visar färska siffror från branschorganisationen Svensk Vindenergi.

– Det är naturligtvis glädjande att vi nu har drygt 30 projekt större än 20 MW som har alla tillstånd eller är under byggnad. Vi har dock endast ett projekt, Lillgrund, större än 20 MW i drift än så länge, säger Matthias Rapp, vd för Svensk Vindenergi som i dag, onsdag, öppnar portarna för konferensen VIND2008 i Malmö.

Sammanlagt projekteras över 1 600 vindkraftsverk. Av de tillståndsgivna projekten står de havsbaserade för 70 procent av energitillförseln med det saknas i dag ekonomisk möjlighet att bygga dessa. De närmaste åren kommer 400-500 stora vindkraftverk att byggas på land. Ytterligare drygt 30 större projekt med 800 vindkraftverk är just nu föremål för slutlig
miljöprövning, varav ett drygt 100-tal för havsbasering.

– Vi kommer att uppfylla den tidigare prognosen om 4 TWh vindkraft 2010 men för att komma vidare med utbyggnaden måste systemet med elcertifikat både förlängas i tid och ambitionshöjas snabbt för att inte riskera en marknadskollaps, säger Matthias Rapp och fortsätter:

– Regeringen måste också tillgodose möjligheten att bygga ut den havsbaserade vindkraften och vi ser därför fram emot Energimyndighetens kommande förslag till stödsystem för den havsbaserade vindkraften.