2010-01-08

Pressmeddelanden

Nationalekonomiska studie visar att uttagsskatt på andelsägd vindkraft är omotiverad

Det är branschorganisationen Svensk Vindenergi som gett docent Thomas Tangerås i uppdrag att utreda vad som egentligen utgör ett marknadspris på el. Tangerås som är programchef för Institutet för Näringslivsstudier, IFN:s forskningsprogram om elmarknadens ekonomi, visar med hjälp av enkla modeller att vindkraftkooperativen agerar på en fri marknad, att kooperativen konkurrerar sinsemellan och att priset på andelsägd vindkraft i allra högsta grad är marknadsmässigt.

För branschen är analysen välkommen, men samtidigt är rapportens slutsats ingen överraskning.

– Det är anmärkningsvärt att politikerna låter Skatteverket ha monopol på att bestämma att det endast skulle finnas ett enda marknadspris på el (dvs priset på elbörsen Nordpool) och att vanlig marknadsekonomi inte skulle gälla just här. Detta är förstås mycket allvarligt ur konkurrenssynpunkt, men ännu mer nedslående eftersom det rör sig om förnybar energi där man snarare bör underlätta och inte försvåra utbyggnaden med ologiska skattetolkningar, säger Matthias Rapp, vd vid branschorganisationen Svensk Vindenergi.

– Mot bakgrund av att vi sedan länge har en avreglerad elmarknad i Sverige ter det sig underligt att en statlig myndighet tar sig rätten att definiera marknadspriset på en vara. Skatteverket verkar tycka att priset på andelsägd vindkraft är för lågt. Andelsägd vindkraft är ingen välgörenhetsverksamhet, utan är bara ett av flera olika alternativ för en konsument att köpa sin el på, säger Tomas Tangerås i en kommentar.

Sedan hotet om uttagsbeskattning blivit känd bland allmänheten har försäljningen av andelar bland landets vindkraftkooperativ sjunkit med 90 procent.

__

För mer information:

Matthias Rapp, vd Svensk Vindenergi, tel 08-677 28 92 begin_of_the_skype_highlighting            08-677 28 92      end_of_the_skype_highlighting, 070-453 11 38 begin_of_the_skype_highlighting            070-453 11 38      end_of_the_skype_highlighting
Thomas Tangerås, Institutet för Näringslivsforskning, 070-727 54 48 begin_of_the_skype_highlighting            070-727 54 48      end_of_the_skype_highlighting

Läs rapporten i sin helhet