2008-10-08

Pressmeddelanden

”Norden har de rätta förutsättningarna för vindkraft”

– Norden har alla de förutsättningar som behövs för en hög andel vindkraft. Det säger professor Arthouros Zervos, ordförande i the European Wind Energy Association, EWEA, och en av gästtalarna vid vinkraftskonferensen VIND2008 som öppnade i Malmö i dag.

Bra vindresurser och en fungerande energimarknad är några av dessa förutsättningar menar Zervos.

– I Norden finns några av de bästa vindresurserna i Europa. Norden har också några av världens största tillverkare av vindkraftverk, underleverantörer och producenter av förnyelsebar energi. Här finns också stora mängder vattenkraft som kompletterar vindkraften utomordentligt väl. Norden har en av världens bäst fungerande energimarknader vilket kombineras med hög politisk miljömedvetenhet, säger Arthouros Zervos.

George Wilhelm Adamowitsch, EU Kommissionens koordinator för havsbaserad vindkraft i norra Europa som också talade vid VIND2008 listar några saker som måste förändras för att förbättra villkoren för havsbaserad vindkraft i Norden.

– Vi måste använda Kriegers Flak som ett mönsterprojekt för att visa hur havsbaserad vindkraft kan produceras och levereras till tre olika länder. Vi måste också stödja utvecklingen av det havsbaserade elnätet i Nordsjön, bland annat för att förbinda Norge med kontinenten, säger han.