2011-05-18

Pressmeddelanden

Ny ordförande i styrelsen hos Svensk Vindenergi

I samband med Svensk Vindenergis föreningsstämma den 18 maj så valdes Stefan Svéd till ny ordförande för branschföreningen. Stefan Svéd ersätter Anders Sjögren som efter fyra år som Svensk Vindenergis ordförande avböjt omval.

Stefan Svéd har tidigare varit ledamot i Svensk Vinenergis styrelse och är anställd som Senior Advisor hos Vattenfall Vindkraft.

För mer information:
Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, tel 08-677 28 92, 070-699 41 85
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 08-677 28 99, 070-397 28 99