2012-05-15

Pressmeddelanden

Ny ordförande i Svensk Vindenergi

På Svensk Vindenergis föreningsstämma den 15 maj valdes Stefan Karlsson, SKF till ny ordförande. Stefan Karlsson är sedan 1988 anställd på SKF, nu i en tjänst som Marknadschef inom affärsområdet Renewable Energy. Stefan har varit ledamot i styrelsen för Svensk Vindenergi sedan 2008. Stefan Karlsson ersätter Stefan Svéd som går i pension.

– Vindkraft har globalt sett varit SKF´s snabbast växande bransch under de senaste åren och vi har ändå bara sett början på omställningen. Svensk vindkraftsindustri kan bidra till omställningen av energisystemen även i våra grannländer vilket ger fantastiska möjligheter för svensk vindkraft att bidra till såväl arbetstillfällen i Sverige som exportintäkter säger Stefan Karlsson.

– Svensk Vindenergi har etablerat sig mycket väl som en ansvarsfull aktör och det känns väldigt stimulerande att nu mera aktivt få bidra till föreningens fortsatta arbete avslutar Stefan Karlsson.

Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, tel 070-699 41 85
Gunnar Fredriksson, vice vd Svensk Vindenergi, tel 070-751 40 24