2014-12-16

Pressmeddelanden

Ny rapport: Förnybart och utlandsförbindelser en lönsam affär

En fortsatt satsning på förnybar el och en stor utbyggnad av utlandsförbindelser är en lönsam affär för Sverige. Det framgår av en ny rapport som Sweco tagit fram på uppdrag av Svensk Vindenergi.

I rapporten analyseras fyra scenarier där en hög respektive låg utbyggnad av förnybar el kombineras med en hög respektive låg utbyggnad av utlandsförbindelser, för att se vilken kombination som ger störst fördelar för Sverige.

– En hög utbyggnad av förnybar el ger fördelar för svenska elkonsumenter, men den största samhällsnyttan för Sverige fås när utbyggnaden kombineras med satsningar på utlandsförbindelser, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi

Rapporten visar att utbyggnaden av förnybar el kompenserar för ett ökat elpris som kan väntas till följd av högre priser på utsläppsrätter och ökad marknadsintegration. Sammantaget blir resultatet lägre elpriser för svenska elanvändare än i referensscenariot. Störst vinnare blir den elintensiva industrin.

– Det är viktigt med en balans mellan utbyggnaden av förnybart och utlandsförbindelser. I ett kortare perspektiv skapar utlandsförbindelserna möjligheter för fortsatta investeringar i ny elproduktion och lönsam elexport, medan de i ett längre perspektiv stärker Sveriges försörjningstrygghet, säger Frank Krönert, seniorkonsult Sweco.

I scenarier med hög utbyggnad av förnybar el förlängs elcertifikatsystemet och ambitionsnivån i Sverige ökar med sammanlagt 30 TWh till 2030. I scenarier med hög marknadsintegration ökar överföringskapaciteten mellan Norden och kontinenten genom att alla i dagsläget planerade utlandsförbindelser realiseras till 2030 samtidigt som ytterligare exportkapacitet tillkommer.

– Sverige har allt att vinna på att tillvarata våra goda förutsättningar för förnybar el. Genom en ökad satsning på förnybar elproduktion tillsammans med en ökad marknadsintegration kan vi både bidra till minskade CO2-utsläpp från europeiska elproduktionsanläggningar och till stärkt konkurrenskraft för svensk industri, säger Mattias Wondollek, analytiker Svensk Vindenergi

Ladda ner rapporten

För mer information:
Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, tel 070-699 41 85
Mattias Wondollek, elnät och marknad, Svensk Vindenergi, tel 070-164 44 51
Frank Krönert, seniorkonsult, Sweco, tel 070-619 56 87
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 070-397 28 99