2008-12-02

Pressmeddelanden

Ny rapport kartlägger kostnaderna för avveckling av vindkraftverk


För första gången har kostnaderna för avveckling av uttjänta vindkraftverk kartlagts. Rapporten presenterades vid en pressträff anordnad av branschorganisationen Svensk Vindenergi i dag, tisdag.

– Vi har i vår rapport kartlagt momenten vid en nedmontering, liksom kostnaderna samt intäktsmöjligheterna. Slutsatsen är att väldigt specifika antaganden måste göras för varje typ av vindkraftverk och yttre förutsättningar för att få en rättvisande bild av nettokostanden. Studien utgör en bra grund för att uppnå tillförlitligare kalkyler för avvecklingskostnader, säger Fredrik Ardefors, vd för Consortis Producentansvar AB, som utfört kartläggningen i samarbete med vindkraftsbranschen.

Efter en avveckling kräver dagens miljölagstiftning att platsen där ett vindkraftverk uppförts återställs till sitt ursprungliga skick. Det ställs också krav på finansiella garantier för avveckling vid tillståndgivningen av nya vindkraftsbyggen. Kraven skiljer sig dock avsevärt åt i olika delar av landet och det har hittills varit mycket svårt för vindkraftsproducenter och myndigheter att veta vilka kostnader för avveckling man ska kalkylera med.

– Rapporten har stor betydelse för de projektörer som vill bygga nya vindkraftverk. Kartläggningen är ett första steg mot ett regelverk som alla i branschen kan acceptera och rätta sig efter, säger Matthias Rapp, vd för Svensk Vindenergi och fortsätter:

– För vindkraftsbranschen är det viktigt att gå före och ta ansvar även för avvecklingen av vindkraftverk. Nästa steg blir att diskutera hur vi ska utforma de finansiella garantier som behövs.

Fredrik Dahlström, vindkraftsansvarig på Energimyndigheten som har beställt rapporten konstaterar att kunskapen om kostnaderna för nedmontering och återställande efter ett vindkraftverks levnadstid idag har varit bristfällig.

– Vi vill tydliggöra vilka de faktiska kostnaderna är för att slippa orimligt höga krav på ekonomiska garantier och ta fram klara spelregler för utbyggnaden av vindkraften, säger han.