2009-12-07

Pressmeddelanden

Ny vd för Svensk Vindenergi

Branschorganisationen Svensk Vindenergi har utsett Annika Helker Lundström till ny vd med tillträde under andra kvartalet 2010.

Annika Helker Lundström har de senaste elva åren varit vd för Återvinningsindustrierna, en branschorganisation inom Svenskt Näringsliv. Dessförinnan arbetade Annika Helker Lundström under tio år inom regeringskansliet med både energi- och miljöfrågor. De tre senaste åren har Annika Helker Lundström också ingått i regeringens kommission för hållbar utveckling. Annika promoverades 2008 till hedersdoktor i hållbar utveckling vid Mälardalens Högskola.

– Vi är väldigt glada över att Annika Helker Lundström kommer att börja som vd för Svensk Vindenergi, säger Anders Sjögren, Svensk Vindenergis styrelseordförande i en kommentar.

– Branschorganisationen har genomgått en kraftig expansion de tre senaste åren och Annika Helker Lundström kommer att med sin stora erfarenhet kunna befästa den starka ställning som Svensk Vindenergi har bland politiker och inom regeringskansliet.

Svensk Vindenergi företräder vindkraftsbranschen i Sverige och har för närvarande 127 medlemsföretag som inrymmer ett brett spektrum av svenskt och internationellt näringsliv. Föreningen har ett kansli i Stockholm med åtta personer

– Jag ser fram emot den utmaning som vd-jobbet hos Svensk Vindenergi innebär. Vindkraften är oerhört viktig ur ett klimatperspektiv och de ambitiösa planer som EU har för vindkraftsutvecklingen gör att vindkraften kommer att stå i centrum också i den svenska energidebatten under många år framöver, säger Annika Helker Lundström.

För ytterligare information, kontakta Anders Sjögren, tel 070-590 16 84 begin_of_the_skype_highlighting            070-590 16 84      end_of_the_skype_highlighting

Foto Annika Helker Lundström