2016-02-11

Pressmeddelanden

Ny vindkraft ökar i Europa men minskar i Sverige

Under 2015 investerades 250 miljarder kronor i ny vindkraft I Europa, en 40 procentig ökning jämfört med 2014. I Sverige minskade istället investeringarna med motsvarande 55 procent. Störst utbyggnad gjordes i Tyskland, därefter följde Polen och Frankrike. Vindkraften är det kraftslag som växer snabbast i EU och stod förra året för 44 procent av ny installerad elproduktion.

– Det är glädjande att investeringarna i förnybar energi ökar kraftigt i Europa och världen. Investeringarna är direkt nödvändiga för att vi ska kunna begränsa jordens uppvärmning till 1,5 grader. Samtidigt är det mycket oroande att utvecklingen i Sverige går åt motsatt håll, trots att vi har bland Europas bästa förutsättningar för vindkraft och svenska folket vill se en ökad satsning på förnybart, säger Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi.

Vindkraft var det kraftslag som ökade mest i Europa och svarade för 44 procent av all nybyggd produktionskapacitet under 2015. Totalt installerades 12,8 gigawatt (GW) vindkraft varav 3 GW till havs och vid årsskiftet fanns 142 GW vindkraft i Europa med en årsproduktion motsvarande 11,4 procent av elbehovet i Europa. Utöver vindkraft är det främst solkraft som byggs ut.

Vindkraften har stått för en tredjedel av all ny kraftproduktion som tillkommit i EU sedan millennieskiftet. Under samma period har oljekraften minskat med 39,6 GW, kolkraften med 32,6 GW och kärnkraften med 11,8 GW. Gaskraften har tidigare byggts ut men minskade 2015 med 2,4 GW i installerad produktionskapacitet.

– Tillväxten av vindkraften i Europa är ojämn. Den är stark i länder som Tyskland som har tydliga mål och svag i länder med otydlig politik – investerare och utvecklare söker sig då någon annanstans. Nu är det avgörande att Energikommissionen snarast enas kring ett nytt mål till 2030, säger Mattias Wondollek, analytiker på Svensk Vindenergi

Ungefär hälften av all ny vindkraft som byggdes i världen 2015 byggdes i Asien. Kina installerade 2015 30,5 GW vindkraft. Kina har nu mer installerad vindkraft än alla EU:s 28 medlemsländer tillsammans, 145,1 GW mot EU:s 141,6 GW. Totalt fanns 432 GW vindkraft utbyggd i världen vid årsskiftet, en ökning med 17 procent på ett år.

I Sverige minskade installationen av ny vindkraft med 41 procent från rekordåret 2014 då 1 050 MW byggdes ut till 614,5 MW 2015. Vid årsskiftet fanns 6 029 MW installerat i Sverige med en årsproduktion motsvarande cirka 15 terawattimmar (TWh).

Länk till europeisk statistik EWEA
Länk till global statistik GWEC

För mer information:
Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi, tel 070-190 86 53
Mattias Wondollek, elnät och marknad, Svensk Vindenergi, tel 070-164 44 51
Monica Bracco, kommunikation och media, tel 070-397 28 99