2008-04-29

Pressmeddelanden

Nya branschföreningen Svensk Vindenergi utlovar offensivt vindkraftsarbete

VIP (Vindkraftens Investerare och Projektörer) och ViS (Vindkraftsleverantörerna i Sverige) går samman och bildar den gemensamma föreningen Svensk Vindenergi. Tidigare har de samarbetat under namnet Svensk Vindkraft. Formellt träder förändringarna i kraft den 1 juli.

EU-direktivet för förnybar energi innebär att Sverige förpliktigar sig att öka andelen förnybar energi till år 2020. Den största delen av ökningen kommer att falla på vindkraften.

– Äntligen tar vi steget och blir en slagkraftig branschorganisation, öppen för alla inom vindenergibranschen. Därigenom ökar våra möjligheter att företräda alla vindkraftintresserade framöver, säger Matthias Rapp, Svensk Vindenergi.

Branschorganisationen består f.n. av ca 75 företag, däribland samtliga stora kraftbolag i Norden, de ledande tillverkarna av vindkraftverk, vindkraftsprojektörer och ett stort antal underleverantörer inom tillverkning, finansiering, juridik och annan konsultverksamhet.