2014-09-29

Pressmeddelanden

Nya produktionsrekord för vindkraften

I helgen sattes två nya produktionsrekord för vindkraften. På lördagen producerades 4 GWh (miljoner kilowattimmar) vindkraftsel mellan klockan 12 och 13 och under hela dygnet producerades 88 GWh, enligt uppgifter från elstatistik.se.

– Blåsiga förhållanden under lördagen gjorde att vindkraften under en timme producerade lika mycket el som fyra kärnkraftsreaktorer normalt gör, säger Annika Helker Lundström, vd på Svensk Vindenergi.

Utbyggnaden av vindkraften innebär att nya rekord är att vänta. Men besluten om vindkraftsinvesteringar har minskat markant det senaste kvartalet. Under det andra kvartalet 2014 beslutades om vindkraftsinvesteringar avseende 37 MW, vilket är nedgång med 83 procent jämfört med motsvarande kvartal 2013 (216 MW).

– Ett lågt elpris och låg ersättning för elcertifikat gör det svårt för många aktörer att få ihop kalkylen. Det är viktigt att riksdagen snabbt fattar beslut om de justeringar i elcertifikatsystemet som Energimyndigheten föreslagit, så att investerarna återfår förtroendet för marknaden och fortsätter investera i förnybar el, säger Annika Helker Lundström.

Under våren 2015 förväntas riksdagen besluta om tekniska justeringar av kvoterna i elcertifikatsystemet, inom ramen för den så kallade kontrollstationen, för att kompensera för tidigare gjorda prognosfel som pressat ner priserna på elcertifikat.

Läs pressmeddelande från Uppsala Engineering Partner som driver elstatistik.se

För mer information:
Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, tel 070-699 41 85
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 070-397 28 99