2012-02-15

Pressmeddelanden

Nya rekord för vindkraften under 2012

Vindkraften i Sverige kommer att slå nya rekord även under 2012, och enligt en ny prognos från Svensk Vindenergi kommer vindkraften producera 7,7 TWh el i år. Också under 2013 kommer vindkraften av expandera kraftigt.

– Den snabba utvecklingen för vindkraften visar att riksdagen kan öka ambitionen för förnybar el. Vindkraften pressar elpriset, ökar försörjningstryggheten och minskar klimatutsläppen från kolkraftverk i våra grannländer, säger Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi.

Under 2011 installerades 354 nya vindkraftverk med en total effekt på 754 megawatt (MW). Vid årsskiftet fanns det totalt 2 039 vindkraftverk i landet med en samlad effekt på 2 899 MW. Den kraftiga blåsten bidrog till att vindkraften producerade hela 6,1 terawattimmar (TWh) el under 2011 (normalårsberäknat 5,4 TWh), och genererade därmed för första gången mer el än en genomsnittlig svensk kärnkraftsreaktor.

Svensk Vindenergis prognos är att elproduktionen från vindkraft kommer att uppgå till 7,7 TWh under 2012, om det blir ett normalt vindår. Redan i dag har beslut fattats om 405 vindkraftverk med en samlad effekt om 950 MW. Därtill finns ett stort antal projekt med tillstånd klara, eller under prövning, som kan komma att installeras under året.

För nästa år, 2013, gör Svensk Vindenergi bedömningen att vindkraftsproduktionen kommer uppgå till omkring 11 TWh. Detta är i nivå med vad Energimyndigheten tidigare bedömt att vindkraften kommer att producera år 2020 inom ramen för det så kallade elcertifikatsystemet.

– Vindkraften växer snabbare än vad någon kunnat föreställa sig. Om utbyggnaden av förnybar el ska kunna fortsätta måste vi höja ambitionsnivån, säger Annika Helker Lundström.

Svensk Vindenergi bedömer att vindkraftsproduktionen kan uppgå till 17 TWh år 2015. En förutsättning är att även elnäten förstärks och byggs ut så att överföringskapaciteten ökar.

– Elnäten måste ges högsta prioritet för att inte begränsa utbyggnaden av den förnybara elproduktionen, avslutar Annika Helker Lundström.

Bilaga: Vindkraftsstatistik 2011 och prognos

Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, tel 070-699 41 85
Mattias Wondollek, elnät, teknik och utbildning, Svensk Vindenergi, tel 070-164 44 51
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 070-397 28 99