2008-10-06

Pressmeddelanden

Nytt utredningsförslag positivt för snabbare vindkraftsutbyggnad

Pressmeddelande

2008-10-06

Svensk Vindenergi välkomnar Miljöprocessutredningens förslag om
förenklad tillståndsprövning för vindkraft.
– Det är mycket glädjande, säger Matthias Rapp, chef för Svensk Vindenergi.
Utbyggnaden av vindkraft kommer att snabbas upp utan att göra avkall på
miljökraven. Sverige behöver mer förnyelsebar el för en hållbar energi-
försörjning och för att uppnå Sveriges EU-mål till år 2020.

– Det här förslaget innebär viktiga steg i rätt riktning bort från den snåriga situation som byggandet av nya vindkraftverk möter idag. Nu väntar vi på nästa steg av utredningen. Viktigt där är att miljödomstolarna får fortsatt ansvar för vindkraftsärendena. Detta skulle garantera en öppen process där alla inblandade får komma till tals, vilket inte blir fallet om dessa ärenden ska