2015-07-27

Pressmeddelanden

Ockelbo, Gotland och Laholm toppar Vindkraftslistan

Under 2014 ökade antalet vindkraftverk i drift i Sverige med 321 stycken. Mest vindkraft finns i Ockelbo som därmed toppar årets Vindkraftslista, där Svensk Vindenergi rankar samtliga Sveriges kommuner. Gotland tar silverplatsen och Laholm kniper tredjeplatsen.

Det fanns vid årsskiftet vindkraft i 175 kommuner, medan resterande 115 kommuner inte har någon vindkraft alls (med elcertifikat eller ursprungsgarantier). Totalt fanns det 2 961 vindkraftverk i Sverige vid utgången av 2014. Ockelbo toppar listan med Jädraås vindkraftspark.

– Sverige har bland de bästa förutsättningarna i Europa för att producera förnybar el. Under första halvåret 2015 levererade vindkraften tack vare goda vindar el motsvarande 12 procent av elanvändningen i Sverige. Vindkraften pressar elpriset för svenska konsumenter samtidigt som elexporten leder till minskade klimatutsläpp i våra grannländer, säger Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi.

– Utifrån ett perspektiv om hållbar utveckling är det viktigt att nya vindkraftverk kan komma till i goda vindlägen. Om inte goda vindlägen kan utnyttjas krävs fler vindkraftverk vilket skapar större intrång och högre kostnader för företag och hushåll, säger Charlotte Unger.

Vindkraftslistan baseras på installerad effekt vindkraft i kommunerna. Flera faktorer såsom vindförhållanden, yta och befolkningstäthet och avgör hur mycket vindkraft som kan byggas i en viss kommun. Om man rangordnar kommunerna utifrån deras vindkraft i relation till lands- och havsytan toppas listan av Malmö, med den havsbaserade vindkraftsparken vid Lillgrund, följt av Ockelbo och Laholm. Flest antal nya vindkraftverk byggdes 2014 i Bräcke, Piteå och Härjedalen.

Se tabeller med uppgifter för alla kommuner: Vindkraftslistan kommuner juli 2015

För mer information:
Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi, tel 070-190 86 53
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 070-397 28 99