Svensk Vindenergi / Pressinbjudan: Enkät om kommunpolitikernas inställning till vindkraften presenteras

Pressinbjudan: Enkät om kommunpolitikernas inställning till vindkraften presenteras

Välkommen till Svensk Vindenergis föreningsstämma, där vi bland annat presenterar resultaten av en enkätstudie om kommunpolitikernas inställning till vindkraften.

När: Onsdagen den 18 maj

Var: Posthuset (lokal Palmsalen), Vasagatan 28, 111 20 Stockholm

Hur: Evenemanget sker på plats utan digital sändning

Som journalist är du välkommen att delta vid dels lunchsamtalet med klimat- och miljöminister Annika Strandhäll som sker 12.00-12.30, dels seminarierna som pågår 13.00-15.00.

Vänligen anmäl ditt deltagande genom uppge ditt namn, ditt företag och vilka delar av stämman du önskar delta på i ett mejl till anders.norrman@svenskvindenergi.org.

Ytterligare information om föreningsstämman

Seminarieprogrammet

13.00-13.30 Hur får vi industrins elektrifiering att hända?

Svensk industri behöver, i sin klimatomställning, ett snabbt och stort tillskott av grön el. Vilka åtgärder vill dess företrädare se lokalt och nationellt för att elsystemet ska klara att möta behovet? Samtal med Lina Håkansdotter, VP och Head of Public Affairs, H2 Green Steel, samt Mattias Johansson, Head of Public Affairs, Volvo Cars.

13.30-13.40 Paus

13.40-14.20 Vad behövs för att vindkraften ska välkomnas lokalt, enligt kommunpolitikerna själva?

Samtidigt som behovet av el väntas vara dubbelt så stort inom 20 år, så får hela 8 av 10 vindkraftverk nej av kommunerna. Vad behövs för att vindkraften ska välkomnas lokalt? Behövs det ökade incitament och finns det andra lösningar som kommunpolitikerna själv förordar?

  • Vilken inställning har kommunpolitikerna till vindkraften? Vad skulle göra dem mer positiva till utbyggnaden? Svensk Vindenergi presenterar ny enkätstudie som gjorts i samarbete med Demoskop.
  • Panelsamtal med Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande i Luleå kommun och ledamot i arbetsutskottet för Svenska Industrikommuner, samt Mari-Louise Wernersson (C), tidigare kommunstyrelseordförande i Falkenberg och vindkraftssamordnare. Ledamot i styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

14.20-14-30 Paus

14.30-15.00 Ett Europa oberoende av ryska bränslen – hur påverkar det elsystemet?

EU har, efter Rysslands invasion av Ukraina, beslutat att senast 2030 vara oberoende av ryska bränslen. Vad betyder det för det svenska elsystemet? För vindkraften? Och hur vi bygger vi ett elsystem på bästa möjliga sätt för att bidra till svensk beredskap? Samtal med Lina Bertling Tjernberg, professor vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH.

Seminarierna modereras av Johanna Barr, vice vd på Powercircle.