2009-10-20

Pressmeddelanden

Prisområden skadar konsumenter och bromsar utbyggnad av vindkraft

Stockholm 20 oktober 2009

Idag presenterade Svenska Kraftnät en uppdelning av Sverige i flera prisområden för el. Förslaget kommer efter att Danmark klagat på prissättningen av nättjänster i Sverige. Samtidigt som förslaget svarar på EU-kommissionens frågor leder det till försämringar för konsumenter och hotar utbyggnaden av vindkraft i norra Sverige, enligt Svensk Vindenergi.


En uppdelning av Sverige i flera prisområden innebär att elpriserna kan komma att öka för i stort sett alla konsumenter, samtidigt som de kan förväntas sjunka i norra Sverige. En överväldigande majoritet av de svenska konsumenterna kommer att få högre elräkningar om förslaget genomförs.

För vindkraften innebär prisområden att det kommer att bli sämre förutsättningar för utbyggnad i ett lågprisområde. Idag ser vindkraftbranschen stora möjligheter till investeringar och nya jobb i norra Sverige, men uppdelningen i prisområden kommer att göra det mindre attraktivt och styra en större del av investeringarna mot de södra delarna. För att nå uppsatta mål om förnybar energi kommer därmed en än större andel att behöva byggas i tätbefolkade områden

– Svenska Kraftnät måste naturligtvis visa hur man möter kommissionens krav. En kraftig och snabb utbyggnad av överföringskapaciteten från Norrland till södra Sverige och en accelererad utbyggnad av utlandsförbindelserna ser vi bland annat som krav för att inte spoliera den utbyggnad som regeringen aviserat. Jag hoppas att energiminister Maud Olofsson kommer att lyfta frågan med sina ministerkollegor, säger Matthias Rapp, vd för Svensk Vindenergi.