2014-01-10

Pressmeddelanden

Regeringen måste ta ställning för nya och kraftfulla energimål

Regeringen måste lämna ett tydligt besked om att Sverige vill att EU ska ha tre parallella, bindande och kraftfulla klimat- och energimål för såväl minskade utsläpp som förnybar energi och energieffektivisering. Annars ökar osäkerheten för viktiga investeringar, EU:s försörjningstrygghet minskar och möjligheten att begränsa den globala uppvärmningen till under 2 grader försvåras. Det skriver representanter för LO, Nordea, Svenska kyrkan, Naturskyddsföreningen, WWF, Svensk Vindenergi och Svensk Solenergi i en gemensam debattartikel i Dagens Nyheter idag.

Flera länder i EU har förstått riskerna med ett ensidigt utsläppsmål och trycker nu på för en klimat- och energiöverenskommelse med parallella mål. För några veckor sedan vände sig åtta av medlemsländerna, däribland Italien, Tyskland, Frankrike och Danmark, till EU-kommissionen med önskan om ett mål för produktion av förnybar energi till år 2030. Men Sverige står inte bakom uppmaningen.

– Nu är det hög tid för den svenska regeringen att ta tydlig ställning och arbeta aktivt för kraftfulla och bindande mål för minskade utsläpp, ökad andel förnybar energi och ökad energieffektivisering, säger Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi.

Det internationella energiorganet IEA har sammanfattat frågan som beslutsfattarna nu måste ställa sig: Är vi villiga att offra det som har fungerat (mål för förnybar energi) till förmån för det som inte har fungerat (utsläppshandeln)?

Om man enbart har ett utsläppsmål med utsläppshandel som styrmedel beräknas att den förnybara energin uppgår till 27 procent av den totala energianvändningen i EU år 2030. Det kan jämföras med att de mål som diskuteras för förnybar energi ligger på mellan 30 och 45 procent. Det räcker dock inte med ett mål, det måste också vara kraftfullt.

– Det mål om 30 procent förnybar energi som förespråkas av miljö- och industriutskotten i EU-parlamentet efter gårdagens omröstning är alldeles för lågt och ökar risken för att vi inte klarar 2-gradersmålet, säger Annika Helker Lundström.

Läs artikeln på Dagens Nyheters debattsida

Läs ny rapport från IEA

Läs brevet från åtta medlemstater till EU-kommissionen

Läs pressmeddelande från den europeiska vindkraftsorganisationen EWEA

För mer information:
Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, tel 070-699 41 85
Anton Steen, analys och samhällskontanter, Svensk Vindenergi, tel 070-244 69 42
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 070-397 28 99