2008-10-08

Pressmeddelanden

Regeringen vill underlätta vindkraftsutbyggnaden

– Vindkraften är en viktig del i att nå klimat och energimålen. Därför underlättar och förenklar nu regeringen vindkrafts-utbyggnad i hela Sverige. Det är mycket glädjande för mig att kunna möta stora delar av en bransch i stark utveckling. Tillsammans kan vi både rädda klimatet och skapa fler jobb i Sverige.

Det säger Ola Alterå statssekreterare vid näringsdepartementet, som i dag, onsdag, deltog i invigningen av Sveriges största vindkraftskonferens någonsin, VIND2008 i Malmö.

Vid invigningshögtiden deltog också Hans von Uthmann, vice vd för Vattenfall och chef för Vattenfall Norden.

– Vindkraftsutbyggnaden är oerhört viktig för omställningen mot mer förnybar energi och jag är mycket stolt över Vattenfalls ambitiösa planer med investeringar på 41 miljarder kronor bara i Norden, säger han och konstaterar att klimatförändringen är en av vår tids viktigaste frågor.

– Elen kommer i framtiden att ha stor betydelse för att minska utsläppen från exempelvis transportindustrin. Där har utvecklingen mot laddbara fordon och elfordon gått framåt i rask takt. En av grundstenarna i den utvecklingen är utbyggnaden av vindkraft och tillgång på mer förnyelsebar energi, säger Hans von Uthmann.

Klaus S. Mortensen, chef för Vestas Northern Europe, som också talade vid invigningen av VIND2008, efterlyser ett starkt engagemang bland politikerna.

– Den globala uppvärmningen kräver visioner och engagemang från politikerna. Jag är naturligtvis glad för Sveriges långsiktiga mål vad gäller förnyelsebar energi men jag måste också påpeka att det inte räcker med bara ord. Det är oerhört viktigt att man också vidtar konkreta åtgärder som till exempel bättre tillgängliga vägar i norra Sverige och snabbare certifieringsprocesser, säger han.