2010-05-17

Pressmeddelanden

Rekord för Global Wind Day 2010..

Global Wind Day kampanjen räknar med att slå alla rekord i antalet deltagare och arrangörer runt om i världen år 2010. Svensk Vindenergi och Svensk Vindkraftförening anordnar aktiviteter under Global Wind Day i Sverige den 12-15 juni samt under vecka 39 i september för skolungdomar. Projektet delfinansieras av Energimyndigheten.


Den 15:e juni kommer över 38 organisationer från fem kontinenter att förenas genom olika vindkraftsaktiviteter som besök vid vindkraftverk, tävlingar och konferenser för att fira vindkraften som en ren, förnyelsebar och inhemsk energikälla.

– Under Global Wind Day 2010 vill vi fira vindkraftens snabba utbyggnadstakt i Sverige och i världen. Genom att mer vindkraft byggs i Sverige minskar vi behovet av att importera fossilbaserad el från Tyskland och Danmark. Vi ökar förutsättningarna att stå på egna ben utan att påverka miljön negativt, säger Mattias Wondollek, Svensk Vindenergi.

– Genom kampanjen vill vi lyfta fram fördelarna med vindkraft. För att lyckas behövs ett lokalt stöd hos framförallt närboende, allmänheten i övrigt, kommuntjänstemän och politiker. Vindkraften är en lokal energikälla som behöver lokalt stöd för att kunna utvecklas, avslutar Örjan Hedblom, Svensk Vindkraftförening.

Ett mått på Global Wind Days framgång är att det 2007 deltog 18 länder och cirka 35 000 människor. Till att år 2009 nått 35 länder och 1 miljon människor.

Bra länkar
Svensk Vindenergi                           www.svenskvindenergi.org
Svensk Vindkraftförening                 www.svensk-vindkraftforening.se
Global Wind Energy Council             www.gwec.org
European Wind Energy Association www.ewea.org

För mer information

Mattias Wondollek, Svensk Vindenergi, mw@svenskvindenergi.org, 08-677 28 98 begin_of_the_skype_highlighting            08-677 28 98      end_of_the_skype_highlighting, 070 -164 44  51
Örjan Hedblom, Svensk Vindkraftförening, orjan.hedblom@svensk-vindkraft.org, 0322-933 40 begin_of_the_skype_highlighting            0322-933 40      end_of_the_skype_highlighting, 0708-99 12 98 begin_of_the_skype_highlighting            0708-99 12 98      end_of_the_skype_highlighting
Monica Bracco, kommunikationschef, mb@svenskvindenergi.org, 08-677 28 99 begin_of_the_skype_highlighting            08-677 28 99      end_of_the_skype_highlighting, 070-397 28 99 begin_of_the_skype_highlighting            070-397 28 99