Svensk Vindenergi / Renewable Power Capital ny medlem i Svensk Vindenergi

Renewable Power Capital ny medlem i Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi välkomnar Renewable Power Capital som ny medlem. RPC ägs av en av världens största pensionsfonder och investerar i förnybar energiproduktion i Europa. År 2025 kommer RPC att vara den femte största vindkraftsägaren i Sverige.

Renewable Power Capital (RPC) har varit verksamma på den europeiska marknaden för förnybar energi sedan 2020, och år 2025 kommer de att vara den femte största ägaren av vindkraft i Sverige, med en total installerad effekt på ca 700 megawatt. RPC ägs av den kanadensiska pensionsfondförvaltaren CPP Investments och investerar i utveckling och byggnation av landbaserad vindkraft och solenergi i Europa. RPC strävar efter ett långsiktigt ägande i sina projekt och vill som aktör påskynda expanderingen av den förnybara energisektorn i Europa.

Sverige är en ledande europeisk aktör inom förnybar energi och gör stora satsningar för att driva den gröna energiomställningen framåt. Vi på RPC ser vår investering som en möjlighet att expandera den fossilfria elproduktionen i norra Sverige och ytterligare stärka utbyggnaden av den landbaserade vindkraftssektorn.

Mark Hanson, Chief Operating Officer & General Counsel, Renewable Power Capital

Svensk Vindenergi är glada att ta del av Renewable Power Capitals stora kunnande som en av de största ägarna av vindkraft i Sverige. RPC har tydlig långsiktig ägarstrategi på den europeiska marknaden. Deras medlemskap ger Svensk Vindenergi ännu större tyngd som vindkraftens samlade röst i Sverige.

Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi.

Svensk Vindenergi har nu 154 medlemmar.

Om RPC:s vindkraftprojekt i Sverige

Renewable Power Capital har totalt fem vindkraftsprojekt i Sverige – alla i elområde SE2. En vindkraftspark, Klevberget, är i drift och fyra vindkraftsprojekt är under byggnation: Knäsjöberget, Storhöjden, Sörlidberget och Vitberget. När alla vindkraftsparkerna är i drift 2025 förväntas RPC äga totalt 102 vindkraftverk med en gemensam installerad effekt på 700 megawatt (MW).

Om RPC:s ägare CPP Investments

CPP Investments är en av världens största investerare och är en professionell kapitalförvaltare som investerar de medel som den kanadensiska pensionsfonden (CPP) inte behöver för att betala nuvarande förmåner för 20 miljoner bidragsgivare och förmånstagare. Till år 2025 kommer CPP-fonden att växa till ca 564 miljarder USD, och till mer än 1 000 miljarder USD i slutet av 2035.

Kontaktpersoner

Nicole Dreher Sköld, kommunikationsansvarig, Svensk Vindenergi
073-398 71 35

Katie Davies, Consultant, Seahorse Environmental Communications
+44 (0) 791 9525 188