2010-11-04

Pressmeddelanden

Riksdagen har fått in 34 vindkraftmotioner

Det har lämnats in 34 motioner om vindkraft under riksdagens allmänna motionstid. Motionerna ska nu behandlas i olika riksdagsutskott.

Motionerna handlar bland annat om ambitionsnivån i elcertifikatsystemet, småskalig vindkraft, havsbaserad vindkraft, enklare och tydligare regler för förnybar elproduktion, lokala satsningar på vindkraft, kommunal fastighetsskatt, uttagsskatt för vindkraftkooperativ, Vattenfalls roll samt känsliga kulturmiljöer och buller.

– Det är positivt och viktigt att så många riksdagsledamöter är intresserade av vindkraft, säger Annika Helker Lundström, vd på Svensk Vindenergi.

Motioner som helt eller delvis handlar om vindkraft:

Motion 2010/11:N369 av Kent Persson m.fl. (V)

Förnybar energi

Motion 2010/11:N329 av Lise Nordin m.fl. (MP)

Enklare och tydligare regler för förnybar elproduktion m.m.

Motion 2010/11:Ub480 av Ola Johansson (C)

Rätt att överklaga tillstånd att uppföra vindkraftverk

Motion 2010/11:N422 av Lise Nordin m.fl. (MP)

Kärnkraft

Motion 2010/11:KD626 av Lars-Axel Nordell (KD)

Småskalig elproduktion

Motion 2010/11:N270 av Kurt Kvarnström och Peter Hultqvist (S)

Konkurrenskraftig elproduktion för industrin

Motion 2010/11:N290 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

Småskalighet i energiproduktionen

Motion 2010/11:MJ240 av Emma Henriksson (KD)

Ansvarsfull klimatpolitik

Motion 2010/11:N355 av Peter Johnsson m.fl. (S)

Vattenfall och energipolitiken

Motion 2010/11:N373 av Peter Hultqvist m.fl. (S)

Vattenfalls roll i energipolitiken

Motion 2010/11:MJ390 av Marie Nordén m.fl. (S)

Åtgärder för dem som berörs av en vindkraftsutbyggnad

Motion 2010/11:Fi230 av Mona Sahlin m.fl. (S, MP, V)

För hela Sverige

Motion 2010/11:Sk314 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (S)

Uttagsbeskattning för medlemmar i vindkraftskooperativ

Motion 2010/11:Sk395 av Marie Nordén och Gunnar Sandberg (S)

Uttagsskatt på kooperativ vindkraft

Motion 2010/11:Sk338 av Johan Löfstrand och Louise Malmström (S)

Kooperativ vindkraft och uttagsskatt

Motion 2010/11:Sk450 av Annie Johansson (C)

Marknadspriset på el från vindkraftskooperativ

Motion 2010/11:Sk449 av Annie Johansson och Kenneth Johansson (C)

Uttagsskatten för vindkraftskooperativ

Motion 2010/11:Sk406 av Christer Adelsbo m.fl. (S)

Uttagsbeskattning på vindkraftskooperativ

Motion 2010/11:Sk453 av Ola Johansson (C)

Uttagsbeskattningen av vindkraftskooperativ

Motion 2010/11:Sk451 av Per Åsling (C)

Kommunal fastighetsskatt på vindkraftsanläggningar

Motion 2010/11:Sk302 av Saila Quicklund och Eva Lohman (M)

Kommunal fastighetsskatt på vindkraftsanläggningar

Motion 2010/11:N320 av Peter Jeppsson m.fl. (S)

Havsbaserad vindkraft

Motion 2010/11:N404 av Peter Johnsson m.fl. (S)

Västsvenskt näringsliv

Motion 2010/11:N424 av Anders W Jonsson och Margareta B Kjellin (C, M)

Vindkraftscentrum i Söderhamn

Motion 2010/11:Sk266 av Penilla Gunther (KD)

Lokala satsningar på vindkraft

Motion 2010/11:N302 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (S)

Ny teknik vid byggandet av Sydlänken

Motion 2010/11:N362 av Désirée Liljevall m.fl. (S)

Regional utveckling av Kalmar län

Motion 2010/11:N383 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Norrbotten som försöksregion för energiomställning

Motion 2010/11:N401 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Alternativt framställd elkraft

Motion 2010/11:MJ234 av Christer Nylander och Ulf Nilsson (FP)

Villkor för vindkraftsetablering

Motion 2010/11:N277 av Isabella Jernbeck (M)

Kärnkraftens betydelse för att minska CO2 utsläppen

Motion 2010/11:MJ222 av Gustav Nilsson (M)

Vindkraftverks påverkan på känsliga kulturmiljöer

Motion 2010/11:MJ201 av Lars Gustafsson (KD)

Buller från vindkraftverk

Motion 2010/11:Sk327 av Marie Nordén (S)

Ersättning för skador som uppstår vid utvinning av naturresurser

För mer information
Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, tel 070-699 41 85 begin_of_the_skype_highlighting            070-699 41 85      end_of_the_skype_highlighting, ahl@svenskvindenergi.org