2010-10-17

Pressmeddelanden

Rivningar av vindkraftsverk ska stoppas

Vänsterpartiets energipolitiske talesperson Kent Persson lämnar idag den 17 november 2010 in två interpellationer till näringsminister Maud Olofsson om förutsättningarna för vindkraften i Sverige. Vindkraftsutbyggnaden i Sverige möter många allvarliga hinder och regeringen har förhållit sig allt för passiv inför dessa.

Försvarsmakten har inlett en juridisk process i syfte att få bort hundratals vindkraftverk i närheten av militära flygfält. Upp till fyrtio kilometer runt flygplatserna vill Försvarsmakten förbjuda all nyetablering av vindkraft.

Läs hela