2008-10-09

Pressmeddelanden

Så kan vindkraftsutbyggnad och naturskydd förenas

Konflikter mellan naturvården och vindkraftsbranschen är onödiga konflikter. Det menar Svensk Vindenergis vd Mattihas Rapp och Svante Axelsson, generalsekreterare för Svenska Naturskyddsföreningen.

Vid en pressträff i dag, torsdag 9 oktober, presenterar de sina planer för hur en snabbare utbyggnad av vindkraften kan genomföras samtidigt som naturvärdena bevaras.

Plats: Pressrummet, Vindkraftskonferensen VIND2008, Malmömässan
Tid: 12:30

Representanter för press och media hälsas hjärtligt välkomna att delta! Lunch ingår.
Sveriges största vindkonferens någonsin, VIND2008, är ett samarrangemang mellan bransch-organisationen Svensk Vindenergi och Nordiska ministerrådet. Den 8-10 oktober samlas över 800 deltagare i Malmö för att diskutera framtidens klimatutmaningar och vindkraftens fortsatta utbyggnad.