2007-08-31

Pressmeddelanden

SA:s ambassadör talar om framtidens energi

VIND2007 tar upp alla de viktiga frågorna

Årets svenska vindkraftskonferens – VIND2007 – går av stapeln den 27-28 september i Stockholm. Det blir den största vindkraftskonferensen någonsin i Sverige och väntas locka 400 personer till Folkets hus vid Norra Bantorget. Bland talarna återfinns USA:s ambassadör, Mr Michael M Wood.

Matthias Rapp, chef för Svensk Vindkraft som arrangerar WIND2007 kan glädjas åt situationen:

– Det är otroligt stort intresse för vindkraften nu och för att medverka i konferensen. Ett 40-tal föredragshållare och debattörer företräder ett brett spektrum. Det är alltifrån finansiärer och investerare men glädjande nog finns ett stort intresse bland myndigheter, politiker – även från utlandet. Mediaintresset väntas också bli stort.

Inte minst den avslutande debatten som leds av Lars Adaktusson, mellan företrädare för en rad myndigheter, inleder en värdig final på konferensen. I det allra sista passet talar USA:s ambassadör, Mr Michael M Wood, på temat visioner för framtiden. Ambassadören har tidigare profilerat sig som en företrädare för förnybar energi, inte minst i kampanjen ”One big thing”, som manar till samarbete mellan USA och Sverige inom miljöteknikområdet.

– Det är en stor ära för mig att medverka i årets svenska vindkraftskonferens eftersom det amerikanska folket och dess president på alla sätt vill samarbeta med Sverige för att hitta en lösning på växthusgasproblemet och även minska vårt oljeberoende.

Vind2007 är en fortsättning på tidigare större vindkraftskonferenser i Sverige. Dessa har sedan 1980-talet genomförts vartannat år – omväxlande i Stockholm, Göteborg och Malmö. Programmet inklusive anmälan finns att hämta på www.vind2007.se

Senast uppdaterad ( 2007-09-17 )