2019-05-14

Pressmeddelanden

Snabb utbyggnad av havsbaserad vindkraft globalt – men Sverige ligger efter

Utbyggnaden av havsbaserad vindkraft har kommit långt i stora delar av Europa och nu accelererar utbyggnaden på nya marknader i Asien och USA. Men i Sverige står utvecklingen still, trots flera färdiga tillstånd. Sveriges senfärdighet när det gäller havsbaserad vindkraft togs upp under måndagen, då International Energy Agency (IEA) kallade till globalt rundabordssamtal.

– IEA har tidigare pekat på hur avgörande den politiska inriktningen är för investeringar i förnybart. Nu ser vi hur många marknader för havsbaserad vindkraft har mognat globalt och drivs framåt av snabb teknisk utveckling och fallande kostnader, säger Charlotte Unger Larson, vd på Svensk Vindenergi.

Den förnybara elproduktionen slog rekord under 2018, både i Sverige och globalt. Inom fyra år väntas produktionen från vindkraft i Sverige att dubbleras och motsvara en fjärdedel av elförsörjningen. Den havsbaserade vindkraften finns dock inte med i planeringen över utbyggnad kommande år.

– Energiöverenskommelsen har skapat förtroende för den svenska marknaden och bidragit till att den landbaserade vindkraften nu kan byggas utan stöd. Men besked om överenskommelsens löfte att slopa kostnaden för att ansluta havsbaserade vindparker till elnätet låter vänta på sig, säger Charlotte Unger Larson.

I länder där den havsbaserade vindkraften har varit framgångsrik har staten pekat ut områden där vindkraften ska byggas och infört någon typ av stöd. I Sverige läggs alla risker och kostnader på projektutvecklaren. Tillståndsprocessen är utdragen och de tillstånd som redan finns kan inte realiseras på grund av de höga kostnaderna för att ansluta vindparken till stamnätet.

– Den storskaliga, havsbaserade vindkraften är viktig för ett stabilt hundra procent förnybart elsystem. Bland internationella aktörer är det obegripligt att Sverige, som ligger i framkant när det gäller landbaserad vindkraft, halkat så långt efter när det gäller till vindkraft till havs, säger Charlotte Unger Larson.

Svensk Vindenergi anser att vindkraft till havs är en självklar del i den nationella energiomställningen.

– Förutom slopandet av anslutningskostnaden, är det viktigt att utveckla elnätsinfrastrukturen inom Sverige och till utlandet. Regeringen måste tydliggöra hur mycket havsbaserad vindkraft som ska byggas, och var det ska ske. Då säkrar vi eltillgången på hemmaplan och tar ansvar för att möta klimatutmaningen genom export av ren, stabil och billig förnybar el, avslutar Charlotte Unger Larson.

_______________

För mer information, kontakta:
Hanna Magnusson – ansvarig press och kommunikation, Svensk Vindenergi
Telefon: 073-0257846
E-post: hanna.magnusson@svenskvindenergi.org

Charlotte Unger Larson – vd, Svensk Vindenergi
Telefon: 070-190 86 53
E-post: charlotte.unger.larson@svenskvindenergi.org