2012-01-30

Pressmeddelanden

Stabil utveckling för Europas havsbaserade vindkraft 2011

År 2011 var ett stabilt år för den havsbaserade vindkraften i Europa, med totalt 235 nya vindkraftverk och 866 megawatt (MW) fördelade på nio vindkraftparker som anslöts till elnätet. Det framgår av den europeiska vindkraftsorganisationen EWEA:s årliga rapport om havsbaserad vindkraft. Den nya installerade kapaciteten var på 883 MW, samma nivå som 2010 och väsentligt högre än 2009 med 584 MW och 2008 med 327 MW.

– I Sverige har vi unika möjligheter att utveckla kostnadseffektiv innanhavsteknik för vindkraft i Östersjön, det område inom EU som enligt den europeiska miljöbyrån European Environment Agency (EEA) har störst teknisk potential för havsbaserad kustnära vindkraft, säger Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi.

För närvarande pågår i Europa arbete med ytterligare nio havsbaserade vindkraftparker på 2 375 MW som kommer att öka den installerade kapaciteten till havs med 62 procent. EWEA:s mål är att den installerade effekten till havs ska tiodubblas till 2020 till 40 000 MW och då stå för cirka 4 procent av EU:s totala elkonsumtion.

Pressmeddelande EWEA

Rapport EWEA