Svensk Vindenergi / Stämmans beslut om styrelse i Svensk Vindenergi 2020

Stämmans beslut om styrelse i Svensk Vindenergi 2020

Tisdagen den 19 maj hölls ordinarie föreningsstämma i Svensk Vindenergi. Stämman beslutade att gå på valberedningens förslag.

Kristian Henningsen (Vestas Wind Systems A/S) och Fredrik Norell (BlackRock Investment Mgmt Ltd) valdes in som nya ledamöter till styrelsen.

Vidare gjordes omval av följande ledamöter vars mandatperiod gick ut: Mia Bodin (Bodecker Partners AB), Britta Ersman (Nordisk Vindkraft AB), Claes Jeppsson (ENERCON Gmb), Daniel Johansson (Arise AB), Helena Nielsen (Vattenfall Vindkraft AB), Maria Röske (wpd AB), Erik Brandsma (Jämtkraft AB), samt vice ordförande Peter Zachrisson (Stena Renewable AB). Linda Burenius (OX2 AB) blev omvald som styrelsens ordförande.

– Jag är glad och tacksam över det förnyade förtroendet som ordförande. Vi har spännande år framför oss: Prognosen är att vindkraftsproduktionen mer än dubbleras inom tre år och här har styrelsen en viktig roll som möjliggörare av en fortsatt stark utveckling. Jag vill även välkomna de nya styrelseledamöterna som kommer att komplettera med betydelsefulla näringslivsperspektiv, säger Linda Burenius.

Valberedningens förslag innebär att antalet stämmovalda ledamöter i styrelsen uppgår till elva.

___________

För mer information:
Linda Burenius, styrelseordförande, Svensk Vindenergi
Tel: 070-395 34 14
E-post: linda@peas.com

Hanna Magnusson, press- och kommunikation, Svensk Vindenergi
Tel: 073-025 78 46
E-post: hanna.magusson@svenskvindenergi.org
___________