Svensk Vindenergi / Stämmans beslut om styrelse i Svensk Vindenergi 2021

Stämmans beslut om styrelse i Svensk Vindenergi 2021

Tisdagen den 18 maj hölls ordinarie föreningsstämma i Svensk Vindenergi. Med hänsyn till rådande restriktioner till följd av COVID-19 hölls stämman digitalt. Stämman beslutade att gå på valberedningens förslag.

Stefan Savonen (LKAB) och Fredrik Nordqvist (Holmen Energi AB) valdes in som nya ledamöter till styrelsen. Hillevi Priscar (OX2 AB) valdes till ledamot på ett år (fyllnadsval).

Följande ledamöter har ett år kvar av sin mandatperiod och ingår i den nya styrelseuppställningen; Britta Ersman (RES Renewable Norden AB) Claes Jeppsson (ENERCON GmbH), Kristian Henningsen (Vestas Wind Systems A/S) och Mia Bodin (Bodecker Partners AB). Vidare gjordes omval av följande ledamöter vars mandatperiod gick ut; Peter Zachrisson (Stena Renewable AB), Helena Nielsen (Vattenfall Vindkraft AB), Maria Röske (wpd Scandinavia AB) och Fredrik Norell (BlackRock Investment Mgmt Ltd).

Peter Zachrisson (Stena Renewable AB) har valts till styrelsens ordförande och Britta Ersman (RES Renewable Norden AB) har valts till vice ordförande.

– Jag är mycket glad över förtroendet att väljas till ordförande för Svensk Vindenergis styrelse. Vindkraften är inne i en expansiv fas och är en helt central del när hela Sverige ska elektrifieras. Jag vill passa på att särskilt välkomna de nya styrelseledamöterna som kommer att komplettera med betydelsefulla perspektiv kring hur vindkraften kan bidra till omställningen av svensk basindustri, säger Peter Zachrisson.

Valberedningens förslag innebär att antalet stämmovalda ledamöter i styrelsen uppgår till elva.

___________

För mer information:

Peter Zachrisson, styrelseordförande, Svensk Vindenergi och VD, Stena Renewable AB
Tel: 070-395 34 14
E-post: peter.zachrisson@stena.com

Hanna Magnusson, ansvarig press- och kommunikation, Svensk Vindenergi
Tel: 073-025 78 46
E-post: hanna.magusson@svenskvindenergi.org

___________