2018-10-25

Pressmeddelanden

Statistik och prognos Q3: Rekordhög investeringstakt i Svensk vindkraft

Under tredje kvartalet 2018 togs beslut om vindkraftsinvesteringar med en sammanlagd effekt på 403 MW, enligt ny statistik från Svensk Vindenergi. Den rekordhöga investeringstakten gör det bråttom att införa en stoppregel som stänger elcertifikatsystemet i balans. Annars raseras lönsamheten i tidigare gjorda investeringar vilket riskerar att sänka investeringsviljan som behövs för att nå målet om ett 100 procent förnybart elsystem till 2040.

Minskad politisk risk genom energiöverenskommelsen i kombination med snabb kostnadsreduktion för förnybar elproduktion har gjort att rekordmånga investeringsbeslut har tagits i vindkraft det senaste året. Nu återstår mindre än 1,5 TWh av målet om 18 TWh till år 2030 och vid årsskiftet kan elcertifikatsystemet vara fulltecknat sett till tagna investeringsbeslut.

— Vi måste värna investerarförtroendet för den svenska marknaden om vi ska ha en chans att attrahera de över 200 miljarder som krävs för att nå målsättningen om ett hundra procent förnybart elsystem till 2040. Det är därför bråttom att införa en stoppregel som hindrar att elcertifikatsystemet överbyggs, säger Charlotte Unger Larson, vd på Svensk Vindenergi.

Under tredje kvartalet 2018 fattades beslut om investeringar i vindkraft i Sverige avseende 403 MW. Motsvarande siffror var 25 MW under tredje kvartalet 2017. Investeringstakten det senaste året är rekordhögt med totalt 2465 MW och Svensk Vindenergis prognos är att vindkraftsproduktionen kommer att öka från cirka 17 TWh år 2017 till omkring 30 TWh år 2021.

Till 2040 bedömer Svensk Vindenergi att vindkraften kan öka till minst 70 TWh och tillsammans med vattenkraften då utgöra det största kraftslaget. I en nyligen lanserad färdplan redogör branschorganisationen vilka förändringar som måste till för att möjliggöra denna ambition.

— Förutom att införa en stoppregel måste tillståndsprocesserna för vindkraftsparken och elnäten snabbas på och göras mer flexibla i förhållande till teknikutvecklingen. Förutsättningarna för havsbaserad vindkraft behöver förbättras i enlighet med energiöverenskommelsen och dessutom behöver myndigheternas instruktioner uppdateras så att klimatfrågan alltid vägs in i de beslut som fattas, säger Mattias Wondollek, ansvarig för elnät och marknad.

Se statistik och prognos.

 ________________________________

För mer information:

Charlotte Unger Larson, Vd på Svensk Vindenergi
Tel: 070-190 86 53
E-post: charlotte.unger.larson@svenskvindenergi.org

Mattias Wondollek, Expert elnät och marknad på Svensk Vindenergi
Tel: 070-164 44 51
E-post: mattias.wondollek@svenskvindenergi.org

____________________________

Om Svensk Vindenergi:

Svensk Vindenergi är branschorganisationen för företag som arbetar med vindkraft och förnybar energi. Vårt övergripande mål är att vindkraften ska ha en bred folklig förankring, vara lönsam, konkurrenskraftig och en del av basen i ett hållbart svenskt energisystem. Med 120 medlemsföretag, främjar vi utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige.