2006-10-13

Pressmeddelanden

Stor vindkraftssatsning i Norrland

Nu breddas ägandet av vindkraften
Vindkraftsbranschen välkomnar Skellefteå Kraft AB:s avsikt att bygga en av Europas största vindkraftsparker. Den innebär ett breddande av ägandet inom vindkraften.
– Det är väldigt glädjande att vi nu får ytterligare en aktör som ägare till en större vindkraftsanläggning, säger Matthias Rapp, chef för VIP – Vindkraftens Investerare och Projektörer.
Den nya parken ska innehålla ett 80-tal vindkraftverk och ska kunna producera 600 GWh el (Gigawattimmar=miljoner kilowattimmar). Hela Sverige producerade som jämförelse cirka 900 GWh förra året. Vindkraftverken planeras att byggas i Blaiken, mellan Sorsele och Storuman i Västerbotten, i ett glest befolkat område där gruvdrift pågår.
– Det innebär en satsning på glesbygden som naturligtvis ger arbetstillfällen. Miljön är redan påverkad genom gruvdriften, här finns till exempel stora sandupplag. En stor fördel är också att stamnätet finns framdraget till platsen för vindkraftsparken, fortsätter Matthias Rapp.
Anläggningen blir en av Europas största landbaserade vindkraftsparker. Den blir också den hittills största satsningen på vindkraft i den svenska fjällvärlden, ett område som förväntas bli än mer intressant för utbyggnad av vindkraften i Sverige. Senast uppdaterad ( 2007-03-14 )