2011-04-08

Pressmeddelanden

Storbritanniens ambassadör: Hög tid att höja ambitionsnivån

EU måste visa tydligare ledarskap i den globala klimatpolitiken. En höjd klimatambition bidrar samtidigt till att europeiska företag kan behålla sin ledande position inom miljöteknikområdet. Det var en gemensam slutsats vid ett seminarium anordnat av brittiska ambassaden och Svensk Vindenergi under förra veckan. 

 – Det nuvarande målet om tjugoprocentiga utsläppsminskningar har varit ett effektivt verktyg i klimatarbetet. Men nu är det hög tid att höja ambitionsnivån till 30 procent för att även fortsättningsvis gynna investeringar i klimatsmarta lösningar och grön teknik, säger HMA Andrew Mitchell, Storbritanniens ambassadör i Sverige.

Storbritannien är ett av de EU-länder som har verkat för att EU ska höja klimatmålet till 2020, från 20 procents minskning till 30 procent. Enligt beräkningar av EU-kommissionen skulle ett ambitiösare klimatmål vara kostnadseffektivt, leda till industriell utveckling och skapa nya gröna jobb. 

 – Sverige måste också visa ledarskap i klimatfrågan och ansluta sig till de länder som arbetar för ett mer ambitiöst klimatmål, inte minst mot bakgrund av våra goda förutsättningar, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi. 

För mer information:
Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, tel 08-677 28 92, 070-699 41 85
Mette Kahlin, Political Attaché, British Embassy Stockholm tel 08-671 30 97
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 08-677 28 99, 070-397 28 99