2007-09-14

Pressmeddelanden

Största nordiska satsningen på vindkraft välkomnas

– Fredagens stora vindkraftsnyhet från SCA och norskägda Statkraft bekräftar vindkraftens potential som pålitlig partner till den svenska basindustrin. Det är oerhört glädjande, säger Matthias Rapp, chef för Svensk Vindkraft.

Rapp fortsätter:

– Nyheten har ett strategiskt värde för vindkraftsbranschen och kommer att stärka tilltron till vindkraften som en allt viktigare förnybar energikälla i byggandet av det tredje energiben som näringsministern länge talat om.

Att vindkraft är ett storskaligt och säkert elproduktionssätt har fler och fler aktörer upptäckt de senaste åren. SCA är det andra skogsbolaget som på kort tid aviserat sitt inträde i vindkraftsbranschen. Tidigare i sommar deklarerade Södra att man har för avsikt att bygga ett stort antal vindkraftverk på sina marker. Basindustrins Basel undersöker genom sitt vindkraftsbolag Vindin ett flertal platser för att bygga vindkraft i framtiden.

Matthias Rapp säger:

– Det är viktigt för vindkraftsbranschen att den svenska basindustrin, nu via SCA, visar intresse för vindkraften som i stort sätt har obegränsade möjligheter att förse Sverige och Europa med konkurrenskraftig, ren och utsläppsfri elproduktion. Detta är utan tvekan den hittills största nordiska satsningen på vindkraft.

I Sverige finns ett stödsystem för förnybar energi som kommit till för att underlätta och påskynda utbyggnaden av bl.a. vindkraft. I år väntas utbyggnaden nå 240 MW med en produktion på ca 1,3 TWh vindkraftsel. Stödsystemet räcker dock inte till för att de riktigt stora investeringarna ska ta fart. Många andra EU-länder erbjuder betydligt bättre och säkrare investeringsvillkor för vindkraften.

Med dessa signaler om ett ökat intresse för att bygga vindkraft borde också politikerna och inte minst regeringen vakna upp och inse att Sverige faktiskt har en ganska unik råvaruresurs – vinden, fortsätter Matthias Rapp:

– Men om inte något görs ganska fort för att se över och förbättra elcertifikatsystemet, finns det en uppenbar risk att investeringarna hamnar i länder som erbjuder stabilare förutsättningar.

Senast uppdaterad ( 2007-09-17 )