2009-01-16

Pressmeddelanden

Svensk Vindenergi anställer kommunikationschef

Vindkraften är mer i fokus än någonsin och tack vare det så ökar också antalet medlemmar hos Svensk Vindenergi. Med detta som bakgrund har Svensk Vindenergi anställt Monica Bracco som kommunikationschef.

Monica Bracco har många års erfarenhet från energibranschen och har tidigare varit anställd hos Skellefteå Kraft AB i elva år och de senaste två åren hos Tekniska Verken i Linköping, i båda företagen som informationschef.

–         Det är så spännande och inspirerande att få möjligheten att jobba med kommunikationsfrågor i en så expansiv bransch som vindkraft, det är faktiskt det energislag som växer mest i Europa. Klimatförändringarna är ett stort hot och vindkraften kan bidra till ett bättre klimat, och jag känner mycket för att vara en del i det arbetet, säger Monica Bracco.

Matthias Rapp, vd hos Svensk Vindenergi är glad över att få en erfaren och meriterad person till just tjänsten som kommunikationschef.

–         Monica Bracco börjar sitt arbete hos oss i ett mycket viktigt skede för vindkraften i Sverige. Stora utmaningar väntar branschen i tider av osäkerhet på finansmarknaderna samtidigt som politikerna kommer att ställa större krav på snabbare utbyggnad av vindkraften framöver. Då behövs en person som Monica som kan se till att vårt budskap når fram där det bäst behövs, säger Matthias Rapp.