2008-12-16

Pressmeddelanden

Svensk Vindenergi firar framgångar

En stor vecka för vinden i Sverige och Europa

Under denna vecka når svenska vindkraftverk upp till 2 TWh årsproduktion för första gången. I dag antas EU:s direktiv om 20 % förnybar energi år 2020 vid ett möte med EU:s statchefer. Det är bakgrunden till att branschorganisationen Svensk Vindenergi idag firar vindkraften.

– Utvecklingen det senaste året visar den framtidstro som finns i branschen och tekniken har visat sig ha en otrolig potential. I kombination med kravet på en snabbt ökande andel förnybar produktion finns inte längre någon tvekan om att vindenergin kommer att vara det ledande förnybara energislaget framöver, säger Matthias Rapp, VD för Svensk Vindenergi.

Under 2008 har flera nya stora anläggningar tagits i drift och produktionen mellan 2007 och 2008 ökade nästan 50 %, från drygt 1,4 TWh till 2 TWh. På mindre än fem år har elproduktionen från vindkraft ökat nästan fyra gånger och vindenergin är idag det snabbast växande förnybara energislaget.

– EU:s direktiv om förnybar energi är det viktigaste dokumentet på mycket länge för vindkraftens fortsatta utveckling. I kombination med de nationella åtgärder vi tror och hoppas kommer – regelförenklingar för etableringar, tydliga besked om ekonomin och bättre villkor för havsbaserad vindkraft – så lägger det grunden för en fortsatt snabb expansion och ett avgörande bidrag till svensk energiförsörjning, säger Gunnar Fredriksson, vVD för Svensk Vindenergi.
Svensk Vindenergis mottagning äger rum i Svensk Energis lokaler, Olof Palmes gata 31 i Stockholm, ikväll kl. 17:00 till 19:00. Journalister som önskar delta ombedes anmäla sig till am@svenskvindenergi.org am@svenskvindenergi.org Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa det , 08-677 28 94 begin_of_the_skype_highlighting            08-677 28 94