2015-08-19

Pressmeddelanden

Svensk Vindenergi flyttar till nya lokaler

Efter nio år som hyresgäst på Olof Palmes gata 31 lämnar Svensk Vindenergi denna adress. Från och med den 1 oktober 2015 blir den nya adressen Mäster Samuelsgatan 60, också centralt i Stockholm, hyresvärd är Vasakronan.

– För att våra medlemmar ska få största nyttan av sina medlemsavgifter ser vi kontinuerligt över våra utgifter. I och med flytten kan vi minska hyreskostnaderna och samtidigt bibehålla en bra arbetsmiljön. Vasakronan är en fastighetsägare med stort fokus på hållbar utveckling och minskad klimatpåverkan vilket ligger i linje med vårt eget arbete, säger Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi.

– Tack vare flytten får vårt kansli större möjligheter att intensifiera arbete mot en ökad andel förnybar elproduktion där vindkraften spelar en viktig roll, avslutar Charlotte Unger.

För mer information:
Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi, tel 070-190 86 53
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 070-397 28 99