2015-05-21

Pressmeddelanden

Svensk Vindenergi har valt ny ordförande

På Svensk Vindenergis föreningsstämma den 21 maj  valdes Matilda Afzelius, NV Nordisk Vindkraft AB till ny ordförande. Matilda Afzelius är sedan november 2012 anställd på Nordisk Vindkraft, som Development Director och dessförinnan varit anställd på Stena Renewable AB och Wistrand Advokatbyrå . Matilda har varit ledamot i styrelsen för Svensk Vindenergi sedan 2010 och ersätter Stefan Karlsson som varit ordförande i Svensk Vindenergi sedan 2012.

– Jag är hedrad över uppdraget och ser fram emot att tillsammans med kansliet, våra medlemmar och övriga styrelsen, bidra till Svensk Vindenergis fortsatta arbete med att främja vindkraft i Sverige. Den närmaste tiden blir spännande med många strategiskt avgörande frågor för vindkraftsbranschen – och inte minst en utmanande marknad  säger Matilda Afzelius.

–  Med den gedigna kompetens och bredd som Matilda Afzelius har kommer hon att axla ordföranderollen i Svensk Vindenergi galant, säger Charlotte Unger. Samtidigt vill jag tacka Stefan Karlsson för hans tid som ordförande hos oss.

Matilda Afzelius, ordförande Svensk Vindenergi

Matilda Afzelius, ordförande Svensk Vindenergi

För mer information:
Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi, tel 070-190 86 53
Matilda Afzelius, ordförande Svensk Vindenergi, tel 072-217 44 30
Monica Bracco, kommunikation och media, tel 070-397 28 99