Svensk Vindenergi / Svensk Vindenergi rekryterar från Infrastrukturdepartementet

Svensk Vindenergi rekryterar från Infrastrukturdepartementet

Svensk Vindenergi rekryterar Lina Kinning, idag departementssekreterare på Energienheten på Infrastrukturdepartementet. Lina kommer bland annat ansvara för frågor som rör elnät och havsbaserad vindkraft. Hon tillträder sin nya tjänst den 23 augusti.

– Det är en spännande tid att arbeta med energifrågor och jag ser fram emot att vara med och skapa de allra bästa förutsättningarna för vindkraften i ett energilandskap i förändring. Den snabba elektrifieringen som är nödvändig i klimatomställningen tillsammans med nya regelverk bildar en ny spelplan som ger vindkraften nya möjligheter i energisystemet. Det ska bli fantastiskt kul att få vara med på den resan, säger Lina Kinning.

Som departementssekreterare på Energienheten på Infrastrukturdepartementet arbetar Lina idag med genomförande av regeringens politik och EU-lagstiftning inom bland annat vätgas och elektromobilitet. Rollen omfattar även arbete med regeringens nya elektrifieringsstrategi och klimathandlingsplan.

– Lina kommer genom sin bakgrund i departementsvärlden att bli en betydande resurs för oss på Svensk Vindenergi, inte minst med tanke på hennes arbete med regeringens elektrifieringsstrategi. Jag och kansliet ser fram emot att börja arbeta tillsammans med Lina och välkomnar henne till vindkraftbranschen, säger Daniel Badman, VD för Svensk Vindenergi.

I sin nya roll kommer Lina, ihop med kansli och medlemsföretag, att arbeta för att säkerställa att förnybar el på bästa sätt bidrar till svensk konkurrenskraft, bland annat med fokus på elnätsfrågor och att Sverige ska tillvarata den stora potentialen för vidare utbyggnad av havsbaserad vindkraft. Lina kommer även att arbeta med att skapa förutsättningar för vindkraften att samverka med moderna tekniker för lagring så som batterier och vätgas.

________________________________

För mer information, kontakta:

Daniel Badman, VD, Svensk Vindenergi
Tel: 070-972 54 37
E-post: daniel.badman@svenskvindenergi.org

_______________________________