2014-09-05

Pressmeddelanden

Svensk Vindenergi söker ny vd!

En av vår tids största utmaningar är klimatfrågan. Behovet av ny, miljövänlig och billig kraftproduktion i Europa är stor. Att välja vindkraft är inte bara en miljöfråga, utan det är också det ekonomiskt mest rationella alternativet. Vindkraften har ökat kraftigt under de senaste åren och det är nu dags för nästa fas då vindkraft blir en bärande del i det framtida elsystemet. Vi söker därför dig som vill vara med och skapa ett nytt hållbart energisystem samt leda och utveckla branschorganisationen Svensk Vindenergi till nästa nivå.

Bakgrund
Svensk Vindenergi är branschorganisationen för företag som arbetar med vindkraft. Under 2013 producerade vindkraften 9,9 TWh, och hade en installerad effekt på cirka
4 500 MW. Det utgör cirka 7 procent av elanvändningen i Sverige.

Organisationens medlemmar är kraftbolag, kommunala energibolag, projektörer, finansiella investerare, banker, advokatbyråer, konsultföretag och leverantörer till vindkraftbranschen.

Mål
Organisationens övergripande mål är att ge vindkraften en bred folklig förankring. Den är lönsam, konkurrenskraftig och en del av basen i ett hållbart svenskt energisystem. Vindkraften bidrar till god miljö för nuvarande och kommande generationer. Genom den svenska elexporten bidrar vindkraften till minskad klimatpåverkan i Europa.

Verksamhetsidé
Svensk Vindenergis uppgift är att tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen genom att som nationell branschorganisation förmedla och framhäva vindkraftens bästa och att utgöra vindkraftbranschens samlade röst i samhället.

Främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige så att vindkraften kan utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att:

  • Utveckla strategier och initiativ för tillväxt samt för borttagande av hinder som försvårar för vindkraften att bidra med sin fulla potential.
  • Kommunicera vindkraftens fördelar och potential till politiker, opinionsbildare, beslutsfattare, media, andra betydelsefulla sakägare samt allmänheten.
  • Utgöra det centrala navet och nätverket för vindkraftsfrågor för alla medlemmar och övriga intressenter och därigenom stimulera dialogen i samhället.

Svensk Vindenergi står inför utmaningen att säkra långsiktiga och stabila förutsättningar för vindkraftens utbyggnad . Vi söker därför dig som vill leda och utveckla branschorganisationen till nästa nivå.

Rollbeskrivning
Rollen som vd innebär ytterst ansvar för Svensk Vindenergis verksamhet inklusive ansvar för budget och personal inom verksamheten. Du rapporterar till branschorganisationens styrelse och samverkar med andra intressenter i branschen samt är tydligt närvarande i debatten kring förnybar energi.

 Ansvarsområden

  • Politisk påverkan, opinionsbildning och lobbying
  • Utveckla nya strategier för verksamheten samt branschrelaterad omvärldsbevakning
  • Kommunikation och samverkan med medlemsföretagen samt andra intressenter och aktörer inom branschen
  • Mediahantering
  • Personal och budget

Professionell erfarenhet
Vi söker dig som har erfarenhet av att bedriva lobbyarbete och opinionsbildning inom förnybar energi eller närliggande sektorer. Du har ett etablerat politiskt nätverk och dokumenterad erfarenhet som debattör och är van att hantera media. Det är klart meriterande med erfarenhet från budget- och personalansvar i tidigare yrkesroller. Då en del av arbetet är internationellt förutsätter vi att du talar och skriver engelska obehindrat.

Personlighet
Svensk Vindenergis vd behöver ha en naturlig fallenhet för etablera relationer och skapa hållbara nätverk och är samtidigt en god kommunikatör i olika forum. Du är duktig på att planera och organisera arbetet för dig själv och andra samt har lätt att prioritera vad som är viktigt såväl kortsiktigt som långsiktigt. Du är en naturlig ledare som delegerar arbete till andra och ger rätt befogenheter och skapar motivation för dina medarbetare. Du har en strategisk förmåga och kan därigenom förstå din omvärld samt formulera och driva verksamheten mot långsiktiga mål.

Akademisk bakgrund
Du har relevant utbildning från högskola eller universitet, som eventuellt kan uppvägas av motsvarande erfarenhet

Placering
Stockholm

Tillträde av tjänsten;
Nuvarande befattningshavare går över i en ny roll vid årsskiftet 2014/2015 vilket är önskvärd tidpunkt för tillträdande av tjänsten.

Ansökning
Sök tjänsten genom att skicka personligt brev och CV till vindenergi@holmhenning.se senast den 26 september. Kontakta Henrik Blumenthal på Holm Henning & Partners för vidare information om tjänsten, henrik.blumenthal@holmhenning.se eller
tel 070-955 86 87.