2015-04-30

Pressmeddelanden

Svensk Vindenergi välkomnar att regeringen och Centern vill öka satsningen på förnybar el

Centerpartiet stöder i en motion regeringens förslag om att öka ambitionsnivån för den förnybara elproduktionen till 2020. Det betyder att en majoritet i riksdagen stöder förslaget. Svensk Vindenergi önskar att regeringens proposition går genom i dess helhet.

– Det är mycket positivt att både Centerpartiet och Vänsterpartiet stöder regeringens förslag och därmed har möjlighet att skapa en majoritet i riksdagen för att öka produktionen av förnybar el. Nu hoppas vi att Centern inte sätter käppar i hjulet genom att ställa politiskt orealistiska motkrav i förhandlingarna, säger Charlotte Unger, vd för Svensk Vindenergi.

Regeringen föreslog nyligen att Sverige dels ska genomföra tekniska justeringar som krävs för att nå det nuvarande målet inom det svensk-norska elcertifikatsystemet, dels ska öka ambitionsnivån för förnybar elproduktion med ytterligare 2 TWh fram till 2020. För att få med sig Norge på ambitionsnivåökningen gick regeringen med på att slopa en befintlig energiskattebefrielse för vissa aktörer som producerar sin egen förnybara el.

– Regeringen tog ett bra och ansvarsfullt beslut när den prioriterade en högre ambitionsnivå framför fortsatt energiskattebefrielse, med tanke på att denna kan strida mot EU:s statsstödsregler men även att energiskattebefrielsen snedvrider konkurrensen på marknaden, säger Charlotte Unger.

Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna är i en gemensam motion positiva till att avskaffa energiskattebefrielsen men går emot ökningen av ambitionsnivån. Centerpartiet har en helt motsatt uppfattning, de vill att riksdagen ska rösta för ökningen av ambitionsnivån men motsätter sig att energiskattebefrielsen avskaffas och de vill därför att riksdagen röstar mot avtalet med Norge. Om Centern står fast vid denna linje riskerar partiet att gå emot sin egen hjärtefråga om att öka den förnybara elproduktionen, eftersom avtalet med Norge är en förutsättning för ökningen av ambitionsnivån.

– Eftersom regeringen och Centern är överens om att man vill öka ambitionsnivån för förnybar elproduktion, och det finns skäl att avveckla energiskattebefrielsen, önskar Svensk Vindenergi att regeringens förslag får en majoritet i riksdagen. Detta är en viktig förutsättning för den fortsatta utvecklingen av ett förnybart elsystem, säger Charlotte Unger.

Sverige och svensk industri har allt att vinna på en fortsatt satsning på förnybar el.

– En kraftig utbyggnad av förnybar elproduktion, i kombination med fler utlandsförbindelser, ger ett betydande samhällsekonomiskt överskott. Den förnybara elproduktionen är extra bra för den elintensiva industrin som drar nytta av att elpriserna pressas, säger Charlotte Unger.

Läs motionen från C

Läs motionen från M, KD och FP

Läs motionen från SD

Läs motionen från V

Läs regeringens proposition

För mer information:
Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi, tel 070-190 86 53