2014-03-28

Pressmeddelanden

Svensk Vindenergi välkomnar ny kabel mellan Sverige och Tyskland

Svenska Kraftnät och den tyska stamnätsoperatören 50 Hertz tecknade idag ett intentionsavtal för en ny högspänningsledning mellan Sverige och Tyskland. Kabeln förväntas vara i drift senast år 2025 och är nästa steg i ambitionen om en ökad integrerad europeisk elmarknad.

– Ett glädjebesked! Den nya kabeln mellan Sverige och Tyskland kommer att öka försörjningstryggheten i Sverige och förväntas göra stor klimatnytta genom export av koldioxidsnål el till Tyskland, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.

Planerna på en ny kabel mellan Sverige och Tyskland har funnits ett par år. Med intentionsavtalet har samarbetet mellan länderna intensifierats och länderna kommer nu gå vidare med en förstudie. Kabeln förväntas tas i drift innan 2025 med en överföringskapacitet på mellan 700 och 1 400 MW.

Förutom ökad klimatnytta bedöms den nya kabeln leda till ökad försörjningstrygghet och stora ekonomiska fördelar.

– En vanlig missuppfattning är att nya kablar till kontinenten per automatik innebär ett högre elpris men den stora genomsnittliga prisskillnaden mellan Sverige och Tyskland har på senare år utjämnats. Med den nya kabeln kommer det finnas ökade möjligheter att importera billig förnybar el när vind- eller solkraften producerar bra i Tyskland, säger Mattias Wondollek, analytiker på Svensk Vindenergi.

Mer om intentionsavtalet hittar du här

För mer information:
Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, tel 070-699 41 85
Mattias Wondollek, elnät och marknad, Svensk Vindenergi, tel 070-164 44 51
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 070-397 28 99