2010-10-22

Pressmeddelanden

Svensk Vindenergi välkomnar storsatsning på vindkraft

Svensk Vindenergi välkomnar den stora satsning som görs i det havsbaserade vindkraftsprojektet DanTysk. Vindkraftsparken byggs i Nordsjön, cirka sju mil väster om den tyska ön Sylt. Med en kapacitet på 288 megawatt (MW) och en elproduktion på omkring 1,32 TWh kommer vindkraftsparken att producera förnybar energi motsvarande över 500 000 hushålls elanvändning. Som jämförelse kan nämnas att den samlade vindkraftsproduktionen i Sverige uppgår till 3 TWh per år.

– Det här visar på den potential som finns i havsbaserad vindkraft. Faktum är att Sverige är ett av de länder med bäst förutsättningar för vindkraft i världen, säger Eric Birksten vid Svensk Vindenergi.

Även i Sverige finns havsbaserade vindkraftsprojekt som är byggklara. Anledningen att den havsbaserade vindkraften byggs i andra länder utanför Sverige beror på att det i dessa länder finns särskilda stödsystem för havsbaserad vindkraft.  Ett sådant stöd finns inte i Sverige.

Sverige kan trots detta dra nytta av sina komparativa fördelar. Samarbetsmekanismerna i EUs förnybarhetsdirektiv innebär att ett medlemsland kan bygga och finansiera förnybara energiprojekt i andra EU-länder. Tack vare en lång och grund kust med utmärkta vindförhållanden kan Sverige attrahera många utlandsfinansierade vindkraftsprojekt.

-Samarbetsmekanismerna skulle kunna gynna Sverige dubbelt, dels skapas grunden för en ny industriell utveckling i Sverige med arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt, dels kan Sverige bli en ledande exportör av grön och förnybar el, avslutar Eric Birksten.

För mer information:

Annika Helker Lundström, vd  tel 08-677 28 92 begin_of_the_skype_highlighting            08-677 28 92      end_of_the_skype_highlighting, 070-699 41 85 begin_of_the_skype_highlighting            070-699 41 85      end_of_the_skype_highlighting

Eric Birksten, Samhällskontakter, tel 0708-711 712 begin_of_the_skype_highlighting            0708-711 712      end_of_the_skype_highlighting