2017-04-28

Pressmeddelanden

Svensk Vindenergi värvar från Nordisk Vindkraft

Branschorganisationen Svensk Vindenergi rekryterar Beatrice Teurneau för att arbeta med strategisk analys och samhällskontakter. Beatrice Teurneau kommer närmast från ett av medlemsföretagen, vind­kraft­sprojektören Nordisk Vindkraft.

– Efter att ha arbetat med de olika delarna av utvecklingsprocessen hos en vindkraftsprojektör ser jag fram emot att fokusera på frågor som påverkar hela vindkraftsbranschen på längre sikt, säger Beatrice Teurneau.

Beatrice Teurneau kommer senast från Nordisk Vindkraft där hon arbetat med strategisk kommunikation, verksamhets- och projektutveckling.  Beatrice Teurneau är civilingenjör och har erfarenheter från såväl svenskt som internationellt arbete med vindkraft.

På Svensk Vindenergi kommer Beatrice Teurneau arbeta med tillståndsfrågor, havsbaserad vindkraft, EU- och internationella frågor. Hon börjar sin anställning den 3 maj 2017.

– Beatrice Teurneaus vet vilka frågeställningar som vindkraftsföretag ställs inför dagligen. Hennes erfarenheter blir en stor tillgång i vårt arbete för att främja vindkraftens långsiktiga utveckling, säger Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi.

Vindkraftens årsproduktion mer än fördubblades från 7,1 TWh 2012 till 15,4 TWh 2016. Enligt Svensk Vindenergis prognos kommer årsproduktionen under 2020 uppgå till cirka 20 TWh.


För mer information:

Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi, tel. 070-190 86 53

Svensk Vindenergi är en branschorganisation för vindkraft, med 140 medlemsföretag. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige. Vårt mål är att vindkraften ska utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. www.svenskvindenergi.org