2018-03-14

Pressmeddelanden

Svensk Vindenergis vd en av Sveriges 101 Hållbarhetsmäktigaste

Charlotte Unger Larson, vd på Svensk Vindenergi, har tilldelats plats nummer 13 på Aktuell Hållbarhets lista över Sveriges 101 Hållbarhetsmäktigaste. Det är den högsta placeringen för personer inom energibranschen.

– Det är ett glädjande besked som avspeglar hur viktig vindkraftsutbyggnaden är för en hållbar samhällsutveckling och för att nå våra svenska klimatmål, säger Charlotte Unger Larson.

”Med stor kunskap och ett entusiasmerande engagemang visar Svensk Vindenergis vd hur svensk vindkraft kan bidra till att Sverige går en hållbar framtid till mötes. Charlotte har bland annat varit en starkt ­pådrivande kraft bakom det politiska beslutet om 100 procent förnybar energi senast 2040.”

Så lyder den motivering som sätter Svensk Vindenergis vd på listan över Sveriges Hållbarhetsmäktigaste 2018. Aktuell Hållbarhet står bakom initiativet, som i år firar tio år.

Även två styrelsemedlemmar från Svensk Vindenergi är med på årets lista. Linda Burenius Magnusson, styrelseordförande för 100 % förnybart och Head of Public Affairs på OX2, hamnar på plats 32 och Peter Zachrisson, vd på Stena Renewables, på plats 96.

– Jag vill även passa på att gratulera Linda och Peter till deras respektive placeringar. Jag är glad över att få arbeta tillsammans med så kompetenta och drivande personer, säger Unger Larson.

Per Bolund, Sveriges Konsument- och finansmarknadsminister hamnar i topp på listan över Sveriges Hållbarhetsmäktigaste 2018. Bolund deltog i VIND-konferensen 2016, ett branschöverspännande event som varje år arrangeras av Svensk Vindenergi, i ett samtal om hållbarhet i finanspolitiken.

– Bolund är välförtjänt förstaplatsen genom sina stora insatser för ökad fokus på klimat- och hållbarhet i finanspolitiken. Det känns roligt att vara en av dem som tidigt uppmärksammade ministerns viktiga engagemang, säger Under Larson.

Årets lista har tagits fram för att lyfta individer som genom att skapa nätverk, mötesplatser och kontakter, gjort sig mäktiga i hållbarhetssfären. Aktuell Hållbarhet menar att dagens ledarskap kännetecknas av ett fokus på samarbete kring nya stora frågor. Små kommuner, myndigheter, näringsliv, politik, intresseorganisationer och i viss mån kulturen, samlas för att lösa samhällets utmaningar. Personer som lyckas skapa dessa samarbeten är, enligt Aktuell Hållbarhet, dagens maktspelare.