2014-06-27

Pressmeddelanden

Svensk Vindenergis vd utsedd till nationell miljömålssamordnare för näringslivet

Regeringen utsåg i går Svensk Vindenergis vd, Annika Helker Lundström, till nationell miljömålssamordnare för näringslivet. Uppdraget är på heltid med start den 1 januari 2015. Den nationella miljömålssamordnarens uppgift blir att stärka samverkan med näringslivet i arbetet med att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

– Jag har arbetat drygt fyra år som vd på Svensk Vindenergi och fått vara med om en fantastisk utveckling av vindkraften under denna tid. Nu ser jag fram emot nya utmaningar dit jag kan ta med mig många av erfarenheterna från arbetet med vindkraften, säger Annika Helker Lundström.

Under de senaste fyra åren har vindkraften ökat med uppemot 400 procent och producerar idag cirka 11 TWh på årsbasis. Vindkraftens starka utveckling beror på elcertifikatsystemet och att den tekniska utvecklingen har lett till kraftigt sjunkande kostnader för vindkraft.

– Annika har gjort en enastående insats för vindkraftbranschen under sin tid som vd, säger Stefan Karlsson, marknadschef Förnybar Energi, SKF och styrelseordförande för Svensk Vindenergi. Från föreningens sida gläds vi med Annika och önskar henne framgång även i den nya rollen. Arbetet med att finna en lämplig ersättare till vd-rollen för Svensk Vindenergi kommer att påbörjas inom kort.

– Vindkraften har fått en allt viktigare roll i elproduktionssystemet samtidigt som branschen går in i en ny fas när vi tar sikte på 2030. Så nu är det rätt tid att lämna över till nya krafter avslutar, Annika Helker Lundström.

Regeringens pressmeddelande

För mer information:
Stefan Karlsson, ordförande Svensk Vindenergi, tel 070-537 28 35
Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, tel 070-699 41 85
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 070-397 28 99