2006-10-05

Pressmeddelanden

Svensk Vindkraft samarbetar

Pressmeddelande

2006-10-05

Svensk Vindkraft samarbetar
De tre organisationerna Vindkraftens Investerare och Projektörer (VIP), Vindkraftsleverantörerna i Sverige (ViS), och Svensk Vindkraftförening (SVIF) inleder ett samarbete under det gemensamma namnet Svensk Vindkraft.

VIP, ViS och SVIF har beslutat att uppträda under gemensam flagg. Organisationerna har sammanlagt cirka 1 500 medlemmar – allt ifrån de största kraftbolagen, kommunala energibolag, projektörer, leverantörer av vindkraftverk, större underleverantörer och ägare av vindkraftverk till privatpersoner med allmänt intresse av vindkraft.

Från början blir samarbetet av informell karaktär under det gemensamma namnet Svensk Vindkraft. Ambitionen är sedan att de tre föreningarna under våren 2007 ska föreslå sina respektive årsstämmor att bilda en ny gemensam förening, Svensk Vindkraft.
– Nu när vindkraften på allvar börjar ta fart i Sverige och vi står inför en mycket stor utbyggnad, är det viktigt att samla alla krafter under samma tak, säger Matthias Rapp som är tillförordnad chef för Svensk Vindkraft.
20 procent av elanvändningen med vindkraft

Vindkraften i Sverige planeras att byggas ut så att den producerar cirka 10 TWh el (Terawattimmar=miljarder kilowattimmar) om 10 år. Det motsvarar cirka 7 procent av dagens svenska elanvändning. På längre sikt kan vindkraften öka så att hela 20 procent av Sveriges elanvändning täcks av inhemskt producerad vindkraft.
– El producerad med vindkraft är redan konkurrenskraftig jämfört med annan nybyggd elproduktion. Elcertifikatssystemet har fått den nödvändiga förlängningen för att investerarna ska känna sig trygga. Vår främsta uppgift är nu att samverka med den tillträdande regeringen så att tillståndshanteringen blir enklare och kan gå snabbare i framtiden, säger Matthias Rapp.