2010-10-29

Pressmeddelanden

Svenskt vindkraftsrekord – 3 TWh årligen

Sverige har för första gången nått upp till 3 TWh vindkraftsel, räknat på elproduktionen under de senaste tolv månaderna. Detta visar ny statistik från Energimyndigheten. Det motsvarar 1,2 miljoner hushålls elanvändning, baserat på en genomsnittlig elkonsumtion på 2 500 kWh per hushåll.

I Europa stod vindkraften under 2009 för 39 procent av den totala utbyggnaden av ny elkraft, vilket är klart mer än alla andra energislag och den snabbast växande energikällan av alla. Globalt växte vindkraften under 2009 med 31 procent trots finanskris och lågkonjunktur.

– Att vindkraften är så populär är inte konstigt. Det är en konkurrenskraftig förnybar energikälla som minskar elproduktionens klimatpåverkan och sänker elpriserna, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.

Sverige är ett av de länder med bäst förutsättningar för vindkraft i världen. Fanns bara den politiska viljan skulle dagens årsproduktion kunna tiodubblas fram till 2020. Detta kräver dock ett antal nödvändiga åtgärder från regeringens sida:

– Det kommunala vetot mot vindkraft måste förändras, skäligheten i Försvarsmaktens stoppområden för vindkraft bör bedömas av en oberoende part och det måste ges goda förutsättningar för lokalt delägande av vindkraft, konstaterar Annika Helker Lundström.

För mer information
Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, tel 070-699 41 85
Mattias Wondollek, handläggare, Svensk Vindenergi, tel 0701-64 44 51