2015-08-31

Pressmeddelanden

Sverige blåser om Danmark i vindkraftsproduktion

Under första halvåret producerade vindkraften i Sverige för första gången under ett halvår mer el än vindkraften i Danmark. Vindkraftsutvecklingen i världen tog fart i Danmark där danskarna kraftigt byggde ut vindkraften under 80- och 90-talet och blev en stor vindkraftsnation. Sverige går nu förbi Danmark i vindkraftsproduktion, enligt branschorganisationen Svensk Vindenergi som samtidigt ser behov av politiska åtgärder för att den positiva utvecklingen ska kunna fortsätta.

– Det är en glädjande nyhet som visar att vindkraften i Sverige har fått en alltmer betydande roll för Sveriges elförsörjning. I dag är vindkraften Sveriges tredje största kraftslag och tack vare goda naturliga förutsättningar är potentialen enorm. Men för att nå den fulla potentialen är det viktigt att politikerna snarast fastställer ett nytt mål för förnybar energi till 2030 och att elnätsinfrastrukturen byggs ut. Det skapar även bättre förutsättningar för elexport, säger Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi.

Vindkraftsutvecklingen i världen tog fart i Danmark när danskarna under 80-talet blev världsledande på tillverkning av vindkraftsteknik och utbyggnaden tog fart i landet. Sverige har kommit senare med sin utbyggnad men den snabba utbyggnaden de senaste åren gör att Sverige nu har gått förbi Danmark i vindkraftsproduktion.

Förra året producerade Danmark 13 terawattimmar (TWh) och Sverige 11,5 TWh vindkraftsel. Första halvåret i år producerade vindkraften i Danmark 7,2 TWh medan vindkraften i Sverige producerade 8,5 TWh.

Danmark hade under första halvåret 39,2 procent av sin elförsörjning från vindkraft. I Sverige var vindkraftens andel av elanvändningen under första halvåret 12,0 procent.

Danmark har som mål att ha 50 procent av sin elproduktion från vindkraft 2020. Något motsvarande mål finns inte i Sverige.

Sverige har tillsammans med Norge som mål att från 2012 till 2020 tillsammans öka den årliga elproduktionen från förnybara energikällor med 26,4 TWh. Till och med 2014 har 10,3 TWh av detta byggts ut, 16,1 TWh återstår att bygga. Den svenska riksdagen förväntas i oktober utöka det gemensamma målet med Norge till 28,4 TWh. Om riksdagen antar målet om 28,4 TWh förväntas vindkraftens andel av elanvändningen i Sverige vara omkring 15 procent år 2020.

Diagram: Elproduktion januari-juni med vindkraft i Sverige och Danmark (GWh)

För mer information:
Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi, tel 070-190 86 53
Mattias Wondollek, elnät och marknad, Svensk Vindenergi, tel 070-164 44 51
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 070-397 28 99